Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
NVO 4 Life je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, uz finansijsku podršku Montenegro Stars Hotel Group i medijsko pokroviteljstvo RTCG, otpočela sa realizacijom kampanje „Mjesec borbe protiv droge“

NVO 4 Life je otpočela sa realizacijom  kampanje „Mjesec borbe protiv droge“. Kampanja se ove godine realizuje u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, uz finansijsku podršku Montenegro Stars Hotel Group, dok je medijski pokrovitelj kampanje RTCG. U kampanji će takođe čestvovati i J.P.U „Djina Vrbica“, Dječiji dom „Mladost“ Bijela, Centar za djecu i mlade „Ljubović“, Izviđački odred „Njegoš“, NVO „Moj put“ i NVO „Aktivna zona“ sa Cetinja. Kao i prethodne, i ove godine kampanja se realizuje bez sredstava obezbijeđenih od donatora. Ona se realizuje samo uz dobru volju, entuzijazam i nesebično ulaganje sebe i svojih resursa svakog od aktera kampanje. 

U tom dijelu, kao i prošle godine, kampanju će pomoći i podržati, Savjet Muslimana Crne Gore, Metropolis, Montepano, kao i svi elektronski i štampani mediji.

Kampanjom će biti obuhvćene brojne aktivnosti tokom mjeseca juna, a neke od njih su:

Stručni tim NVO 4 Life će održati preventivno-edukativnu radionicu za članove Izviđačkog odreda „Njegoš“, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava će biti održana preventivno- edukativna radionica za djecu romske i egipćanske populacije, stručni tim NVO 4 Life će održati tribinu za roditelje i zaposlene u JPU „Đina Vrbica“ na kojoj će se govoriti o prevenciji rizičnih ponašanja i odnosima u porodici, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja održaće se preventivno-edukativna radionica na temu prevencije rizičnih ponašanja u Dječijem domu „Mladost“ u Bijeloj i kreativna radionica sa djecom iz Centra za djecu i mlade „Ljubović“. Takođe, kampanjom je predviđena i aktivnost upućivanja poruka bivših korisnika/ca droga i njihovih članova porodica opštoj javnosti putem bilborda i siti lajtova, dok će NVO Aktivna Zona i NVO My Way realizovati još dvije aktivnosti u Cetinju. 

Završna aktivnost kampanje će biti organizovanje press konferencije  povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv droge, 26. Juna 2014. godine na kojoj će govoriti predstavnici NVO 4 Life, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.


Mediji: Portal Analitika; CDM; RTCG; 

08.06.2014
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit