Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Nvo 4 Life u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava organizovala je danas press konferenciju povodom obilježavanja 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv droge

Press konferencija je ujedno i završna aktivnost kampanje „Mjesec borbe protiv droge“ koju su zajednički realizovali NVO 4 Life, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Montenegro Stars Hotel Group, uz medijsko pokroviteljstvo RTCG.

Kampanju su podržali i u njoj uzeli učešće, Nvo Aktivna Zona, Nvo Moj put, Savjet Muslimana Crne Gore, kajakaški klub Svetionik, Izviđački odred Njegoš, Metropolis, DAN, portal Analitika, kao i svi ostali mediji koji su redovno pratili i izvještavali relizovane aktivnosti tokom kampanje.

Ujedinjene nacije su 1987. godine 26. jun proglasile Međunarodnim danom protiv zloupotrebe droga, kada su stopa kriminala i problem narkomanije na svjetskom nivou bili alarmantni, a sa namjerom da ukažu na neophodnost prevencije, kao i na aktivnosti koje će imati za cilj smanjenje, kako ponude, tako i potražnje droga.

Kancelarija Ujedinjenih Nacija za Droge i Kriminal (UNODC) procjenjuje da je između 149 i 272 miliona ljudi koristilo droge u 2012. godini, odnosno od 3,3% do 6,1%  stanovništva u dobi 15-64 godine, a gotovo 200.000 ih godišnje umre od droge.

Između 1998 i 2009, globalna proizvodnja opijuma porasla je gotovo 80 %, a kanabis ostaje daleko najviše proizvođena i konzumirana droga na globalnom nivou. Godine 2009, između 2,8% i 4,5% svjetske populacije u dobi od 15-64 godine (125 i 203 miliona ljudi)  koristilo je kanabis barem jednom u posljednjih godinu dana.  Ono što je zabrinjavajuće je to da je primjetan rast zloupotrebe droga na globalnom nivou, pogotovo marihuane i sintetičkih droga.

UNODC takođe navodi da je godišnja dobit od proizvodnje ilegalnih droga, veća od profita naftne i industrije motornih vozila.

EMCDDA (Evropski Centar za praćenje droga i zloupotrebe droga) u Izvještaju za 2013. godinu navodi da su najmanje 85 miliona odraslih Evropljana koristili ilegalne droge u nekom trenutku u svom životu, što predstavlja oko četvrtinu odrasle populacije u Evropi, dok nedavna analiza EMCDDA procjenjuje da svake godine u Evropi umre između 10 000 i 20 000 opijatskih korisnika.

Prema ESPAD-ovom istraživanju, sprovedenom 2011.godine, među srednjoškolskom populacijom u Crnoj Gori, primjetan je trend rasta zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Primijećen je porast sa dva na tri posto zloupotrebe ekstazija, sa tri na pet posto porasla je zloupotreba marihuana, dok je sa tri na šest posto povećan broj korisnika inhalanata.

Trend rasta zloupotrebe droga, kako u svijetu, tako i kod nas, nameće potrebu angažovanja i učešća svih društvenih subjekata, u preveniranju bolesti, tretmanu, te saniranju štete nastale drogiranjem. Smatramo da se ovom problemu ne posvećuje pažnja u onoj mjeri u kojoj bi trebalo, i zato najprije treba unaprijediti koordinaciju institucija i organizacija koje su nadležne za ovu oblast, kroz jačanje horizontalne i vertikalne saradnje. Obezbijediti da programi prevencije budu standardizovani, kao i da se realizuju u kontinuitetu, sa posebnim osvrtom na porodice i jačanje njihovih roditeljskih kompetencija. Takođe je neophodno obezbijediti kontinuiranu i sistemski organizovanu obuku stručnog kadra koji pruža usluge zavisnicima/ama od droga, te obezbijediti pristup tretmanima ovim licima, i uporedo raditi na smanivanju stigme i diskriminacije prema ovoj marginalizovanoj grupi, kao i obezbijediti puno poštovanje njihovih, Ustavom zagarantovanih ljudskih prava. Isto tako, radi proporcionalne raspoređenosti servisa i usluga za zavisnike/ce od droga, te uvida u optimalan broj servisa i usluga, svakako je neophodno utvrditi stepen rasprostranjenosti bolesti zavisnosti u opštoj populaciji. 

Na press konferenciji su govorile mr Milena Mijović, programski direktor Nvo 4 Life, Marija Jovović, PR Ministarstva rada i socijalnog staranja i Blanka Radošević Marović, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava.

Izjava mr Milene Mijović, programskog direktora Nvo 4 Life
Izjava Marije Jovović, PR menadžera Ministarstva rada i socijalnog staranja
Izjava Blanke Radošević Marović, pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava
Prilog TV Vijesti
Mediji: CDM; portal Analitika; portal RTCG; Vijesti; Pobjeda

26.06.2014
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit