Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Započeo projekat „Jačanje kapaciteta NVO u promovisanju javnog zdravlja i ljudskih prava orijentisanih na politike droga u jugoistočnoj Evropi“

Od 26-28 januara 2015. godine u Podgorici, u prostorijama NVO „4 LIFE“ održan je prvi sastanak projektnog tima, što je ujedno bila i početna aktivnost projekta „Jačanje kapaciteta NVO u promovisanju javnog zdravlja i ljudskih prava orijentisanih na politike droga u jugoistočnoj Evropi“. Projekat je finansiran od strane Evropske unije - IPA „Horizontalni i Vertikalni Programi“.

Nosilac projekta je Asocijacija DIOGENIS, Drug Policy Dialogue SEE (Grčka), a partneri su Aksion Plus (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna), Prevent (Srbija) i NVO „4 LIFE“ (Crna Gora).

Ciljevi ovog projekta su promocija politika droga i zakonodavstva droga zasnovanih na javnom zdravlju sa pristupom poštovanja ljudskih prava, Unaprijediti kontakt sa relevantnim nacionalnim i regionalnim autoritetima u oblasti droga i pažljivo pratiti razvoj međunarodne politike droga i  Evropske Unije, ojačati savez između NVO-a koje rade na polju politike droga pod upravom Legalne krovne organizacije, osigurati  savez  mreže za politike droga u jugoistočnoj Evropi i preduzeti zajedničke akcije, uključiti mlade i organizacije korisnika droga u politike droga i unaprijediti mogućnosti lokalnih NVOa po pitanju problema politike droga.

Rezultati projekta će biti unaprijeđene mogućnosti NVO, biće uspostavljena krovna regionalna organizacija po pitanju politike droga a nevladine organizacije ce biti uključene u nacionalnim raspravama po pitanju problema politike droga i razvoj politike droga u EU i u svijetu će biti praćene u korak. Takođe, nevladine organizacije će doprinijeti  politikama i zakonodavstvu droga kojoj je prioritet javno zdravlje, bezbjednost i poštovanje ljudskih prava.

Tokom projekta je predviđeno da budu održana 6 sastanaka povezanih sa uspostavljanjem krovne organizacije sa pravnim statusom, 1 konferencija o UNGASS 2016, 3 seminara o reformi zakona o drogama, 3 istraživanja o:  smanjenju štete, situaciji zatvora u Crnoj Gori, probaciji u Albaniji i izvještaji o svim sastancima. Takođe će biti izrađen vebsajt Mreže,  objaviti 4 biltena,  javno zagovaranje i istraživanje o reformi zakona o drogama, redovni kontakti sa vlastima, a biće održan 1 sastanak mladih za akciju borbe protiv droga i organizacija korisnika droga.

Mediji: Portal Analitika; CDM

 

 

 

 

 

29.01.2015
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit