Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
NVO Jugoistočne Evrope pripremile Izvještaj za nadolazeću Specijalnu sjednicu Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija posvećenu drogama (UNGASS) 2016

Od 1-3 Oktobra 2015. godine, Regionalni sastanak NVO, donosioca odluka, naučnika/istraživača iz zemalja Jugoistočne Evrope,  organizovan je od strane  Udruženja „Diogenis“ u Beogradu, kako bi se diskutovalo  o Specijalnoj Sjednici  Generalne Skupšine UN posvećenoj drogama ( UNGASS April 2016), i njenom značaju za zemlje Jugoistočne Evrope.  Sastanak je zatvoren formulisanjem nekih zaključaka relevantnih za situaciju u zemljama Jugoistočne Evrope.

 

Izvještaj sa sastanka

„UNGASS 2016 i njen značaj za Jugoistočnu Evropu“

Beograd, 1-3. Oktobar, 2015. godine

 

Učesnici sastanka izrazili su zahvalnost za inicijativu Država članica UN, međunarodnih organizacija, civilnog društva i naročito NVO, da se razgovara i otvoreno raspravlja o ključnim pitanjima u odnosu na fenomen droge.  Veoma je važno da UNGASS uključuje, pored praćenja napretka u sprovođenju političke deklaracije iz 2009. godine, „procjenu dostignuća i izazova u borbi sa problemima izazavanih drogom, u okviru tri međunarodne konvencije za kontrolu droge i drugih relevantnih instrumenata UN-a.“ Ishod UNGASS treba da obezbijedi novi podsticaj unapređenju (obnavljanju) politike i prakse o drogama u svijetu.

Politička, ekonomska i socijana situacija u zemljama Jugoistočne Evrope u mnogome otežavaju razvoj koherente, sveobuhvatne i funkcionalne politike o drogama. Droge ne dobijaju neophodni  prioritet u političkoj agendi država regiona.  Tretman (liječenje) korisnika, uprkos naporima u nekoliko poslednjih godina, da se fokus preusmejeri sa kaznenog pristupa na pristup prema javnom zdravlju i poštovanju ljudskih prava,  i dalje ostaje ostaje odgovornost od krivičnog zakonodavstva sa svim posledicam marginalizacije,  stigmatizacije i socijalne isključenosti. U zemljama Jugoistočne Evrope veliki procenat ljudi koji koristi droge  je zatvoren bez izgleda socijalne integracije. Dok naučna istraživanja i praktična iskustva pokazuju da je uključivanje korisnika droga i zavisnika u rehabilitiaciju i programe liječenja,  efikasnije i jeftinije, vlade ne podržavaju na adekvatan način ove alternative.  Naprotiv, u većini zemalja, pružalaca usluga za smanjenje uticaja na zravlje od upotrebe droga ima sve manje,  i u mnogim slučajevima, centri se zatvaraju zbog nedostaka finansijskih sredstava. Organizovani kriminal i korupcija povezani sa krijumčarenjem droga je ogromni problem zemalja regiona  posebno onih koji se nalaze na rutama krijumčarenja drogom, oružijem i ljudima. Saradnja sa međunaronom zajednicom u suprostavljanju ovim problemima je neophodna.

Učesnici predlažu da Specijalna Sjednica posvećena drogama obezbijedi smjernice i obaveže Države Članice na sprovodjenje sledećeg:

  1. Države Članice UN se obavezuju da u praksi primjenjuju konstantno ponavljani princip uravnoteženog balansa između potražnje i smanjenja ponude. Za zemlje Jugoistočne Evrope ovo znači da prioritet mora biti na alokaciji resursa za programe koji doprinose smanjenju štete po zdravlje i jačanju prevencije, tretmanu i socijalnoj integraciji.
  2. Kriminalizacija korisnika droga se pokazala kao kontaproduktivna i štetna po društvo i individuu, i mora biti ukinuta. Kancelarija UN koja se bavi pitanjima droge i kriminala u dokumentu „Odredbe politike o drogama iz međunarodne kontrole droga“ pominje da Međunarodne konvencije ne moraju nužno zahtijevati kaznu za posjedovanje, kupovinu ili proizvodnju (gajenje) droga za ličnu upotrebu.“ Specijalna Sjednica mora zauzeti jasnu poziciju i definisati okvir unutar kojeg države članice trebaju uzeti u obzir dekriminalizaciju korisnika droga.
  3. Programi za smanjenje štete po zdravlje su prepoznati u strateškim dokumentima u većini zemalja Jugoistočne Evrope, ali to prepoznavanje nije prenešeno u državno zakonodavstvo. Integracija smanjenja štete (uključujuci distribuciju i razmjenu špriceva i soba za upotrebu koje su pod nadzorom ) je neophodna u nacionalnom zakonodavstvu.
  4. Upotreba novih psihoaktivnih supstanci od strane mladih je pripritet i mora biti uzeta u obzir efektivnije. Trening i edukacija, zajedno sa promocijom zdravog životnog stila, moraju biti podržani.
  5. Kanabis je supstanca koju mladi najviše koriste. Kanabis kao zabranjena supstanca je stvar kontaverzi. Sve više zemalja pravi razliku između kanabisa i drugih psihoaktivnih supstanci. Neke zemlje uvele su legalizaciju kanabisa. Specijalna Sjednica posvećena drogama koja će se održati 2016. godine ne može ignorisati ova dostignuća i mora obezbijediti smjernice koje će ovo pitanje uzeti u obzir. Zemlje Jugistočne Evrope suočavaju se sa nezakonitom proizvodnjom i krijumčarenjem kanabisa, što mora biti riješeno.
  6. Na sastanku u Beogradu identifikovan je manjak programa liječenja za maloljetnike koji koriste droge. To je pitanje koje zahtijeva urgentnu intervenciju za određenu grupaciju stanovništva u zemljama Jugoistočne Evrope.

Na predstojećoj Specijalnoj Sjednici Generalne Skupšine UN posvećenoj drogama koja će biti održana 2016. godine, međunarodna zajednica ima mogućnost da predloži okvirna načela koja će omogućiti Državama članicama i društvu da sprovode smisleni dijalog posvećen drogama, propraćen primjenom metoda i programa koji su se pokazali kao efikasni. Novi društveni uslovi i izazovi zahtijevaju politike i zakonodavstvo koji su u skladu (konzistentni) sa naučnim znanjem, promocijom zdravih stilova života i poštovanjem osnovnih ljudskih prava.

Potpisnici:

Aksion Plus (Albanija), Margina (Bosna i Hercegovina), Viktorija (Bosna i Hercegovina), Association PROI (Bosna i Hercegovina) , HOPS (Makedonija), Diogenis (Grčka), Θετική Φωνή (Positive Voice) (Grčka), Κέντρο Ζωής- Centre For Life - Kentro Zois(Grčka), NVO "4 LIFE" (Crna Gora), Juventas (Crna Gora), CAZAS (Crna Gora), Romanian Harm Reduction Network (RHRN) (Rumunija), Aliat (Rumunija), Prevent (Srbija), Re Generation (Re Generacija) (Srbija) , SEEA.NET (Slovenija).

Original Izvještaj na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

03.12.2015
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit