Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Predstavnici NVO „4 LIFE“ održali predavanje za tuzioce na seminaru koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Misijom OSCE u Crnoj Gori uspješno realizovalo V po redu ciklus edukacije o pružanju zaštite u slučajevima diskriminacije. Polaznici/e ovogodišnjeg ciklusa bili su predstavnici/e državnog tužilaštva.

Obuka je obuhvatila pet seminara i pet radionica na kojima su obrađene teme o pojmu, predmetu i prepoznavanju diskriminacije, opštem pravnom režimu zabrane diskriminacije , međunarodnim standardima i međunarodnoj praksi u ovoj oblasti, a posebno su obrađene i teme o pružanju zaštite od diskriminacije najranjivijim društvenim grupama.

Poslednja seminar/radionica prema nastavnom planu obuke, odnosila se na zabranu diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja, odnosno diskriminaciji zavisnika/ca od psihoaktivnih supstanci, oboljelih od AIDS-a, HIV pozivnih i hepatitisa C, a realizovana je u Miločeru, hotelu Maestral 14. i 15. 2015. godine.

Predavači i voditelji radionice bili su Saša i Milena Mijović iz NVO „4LIFE“ i specijalista socijalne medicine ispred Instituta za javno zdravlje dr Aleksandra Marjanović. Oni su govorili o predrasudama i stereotipima vezanim za zavisnike/ce, stigmi i diskriminaciji povezanih sa HIV-om, epidemiologiji HIV-a, HCV infekcijama i povezanosti sa rizičnim grupama. Na radionici je bilo riječi i o ulozi  medija u razbijanju predrasuda, a dat je i pregled alternativnih mjera sankcionisanja zavisnika/ca od droga u zemljama Evropske unije.

Značaj pružanja zakonske zaštite i sporvođenje mjera zabrane diskriminacije kada je riječ o ovoj ranjivoj društvenoj grupi, postaje očigledno ka da podaci govore da je broj oboljelih od  hepatitisa C u Evropskom regionu  13,3 miliona.

Sa radionice je poručeno da stigmatizaciju podstiču nedovoljno znanje i razumijevanje bolesti, zablude o prenošenju HIV-a, nedostupnost liječenja, neodgovorno i senzacionalističko izvještavanje u medijima o epidemiji HIV/AIDS-a, neizlječivost AIDS-a, te predrasude i strahovi u vezi društveno osjetljivih tema i pitanja (seksualnosti, bolesti,smrti, upotrebi droga).

Po završetku, 25 polaznika/ca dobijelo je sertifikate za završenu obuku iz ove oblasti u odnosu na različite ranjive društvene kategorije.

Mediji: CDM; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;

 

16.12.2015
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit