Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Dogovorena saradnja između opštine Bijelo Polje i NVO „4 LIFE“ – U Bijelom Polju počinje sa radom Savjetovalište za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica

Predstavnici NVO „4 LIFE“, Saša i Milena Mijović su danas u Bijelom Polju održali radni sastanak sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje, Aleksandrom Žurićem i saradnicima. Takođe, radni sastanak je održan i sa Keverom Dizdarević, rukovodiocem Kancelarije za prevenciju narkomanije Bijelo Polje. Predstavnici Opštine su prepoznali potrebu za jačanjem sadržaja i programa namijenjenih tretmanu zavisnika/ca od droga i pomoći i podrške njihovim porodicama. U cilju osnaživanja i uspostavljanja rehabilitacionog tretmana, dogovorena je saradnja između Opštine Bijelo Polje i NVO „4 LIFE“ i realizacija dvogodišnjeg projekta. Projekat je planiran da se realizuje u dvije faze. U prvoj fazi projekta koji će trajati jednu godinu, NVO „4 LIFE“ će u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije Bijelo Polje uspostaviti Savjetovalište za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica. Savjetovalište će zvanično početi sa radom 12. 01. 2016. godine i razgovori će se za sada obavljati jednom nedeljno, (četvrtkom od 10-15 h) u prostorijama Kancelarije za prevenciju narkomanije Bijelo Polje, a razgovore će obavljati stručni tim NVO „4 LIFE“. Osim savjetovanja, zavisnicima i zavisnicama će biti pružen i tretman liječenja programom 4 LIFE. Osim navedenog, tokom prve faze projekta, koja će trajati jednu godinu, predviđene su sledeće aktivnosti: Izrada i distribucija flajera u vidu informatora o uslugama savjetovališta, održavanje okruglog stola sa predstavnicima Policije, Tužilaštva, Suda, Doma Zdravlja, Bolnice Bijelo Polje, direktorima škola i pedagozima  radi upoznavanja sa ciljevima projekta i uspostavljanja saradnje, održavanje preventivnih predavanja u školama za učenike/ce i roditelje i obuka stručnog kadra za rad sa zavisnicima/ama od droga programom 4 LIFE. U drugoj fazi projekta, predviđeno je da Savjetovalište preraste Dnevni Centar za pomoć zavisnicima/ama od droga, po uzoru na Dnevni Centar NVO „4 LIFE“ u Podgorici, u kome već bi edukovani stručni kadar nastavio voditi i realizovati aktivnosti uz stručni nadzor i superviziju stručnog tima NVO „4 LIFE“. Ova faza projekta će trajati drugu godinu trajanja projekta, nakon čega će Centar nastaviti samostalno funkcionisati.  .

Telefon na koji se zainteresovani mogu obratiti za pomoć i zakazati termin sastanka je 050 432 132.

Mediji: CDM; Kolektiv; Vijesti; Crna Gora.me;

30.12.2015
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit