Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Nvo 4 Life započela realizaciju tri projekta

Nvo 4 Life je od 01. januara počela realizaciju projekata „Unaprjeđenje kvaliteta socijalnih servisa i servisa podrške za žene zavisne od droga inficirane Hepatitisom C”, nastavila sa programom „Centar za pomoć zavisnicima/ama od droga“, koji su finansijski podržani od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i projekat uspostavljanja Savjetovališta za zavisnike i zavisnice od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju, i koji je podržan od Opštine Bijelo Polje, a realizovaće se u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije Bijelo Polje. Sva tri projekta su dodatno finansijski pomognuta od Montenegro Stars Hotels Group koja već pet godina neprekidno finansijski pomaže rad Dnevnog centra za pomoć zavisnicima/ama od droga Nvo 4 Life u Podgorici.

Glavne aktivnosti projekta Unaprjeđenje kvaliteta socijalnih servisa i servisa podrške za žene zavisne od droga inficirane Hepatitisom C”, su usmjerene u dva pravca: obezbjeđivanje sigurnog i podržavajućeg porodičnog okruženja za žene zavisne od droga inficirane Hepatitisom C, kao i obezbjeđivanje podrške socijalnih službi i organa socijalne zaštite ženama korisnicama droga inficiranim HCV-om. One podrazumijevaju: kreiranje i sprovođenje kampanje usmjerene na porodice žena zavisnica inficiranih Hepatitisom C, organizovanje savjetovanja za žene i njihove porodice - partnere, sprovođenje edukacije psihologa/škinja i socijalnih radnika/ca kao i studenata psihologije i socijalnog rada na temu diskriminacije žena korisnica droga inficiranih Hepatitisom C i njihovih porodica, izradu i distribuciju informativno - edukativnog materijala za socijalne radnike/ce i psihologe/škinje,kao i studente/kinje socijalnog rada i psihologije. Projekat će trajati 5 mjeseci.

Program „Centar za pomoć zavisnicima/ama od droga“ nastavlja sa realizacijom već osmu godinu. Cilj ovog programa je obezbijediti pomoć i tretman zavisnicima/cama od droga, članovima njihovih porodica, povratnicima iz zatvora, putem programa rehabilitacije i (re)socijalizacije, kao  i pomoć pri reintegraciji programom 4 Life, iskustvenim i psihološkim grupnim i individualnim terapijama, psihosocijalnom podrškom, savjetovanjima, neformalnim druženjima kao i  sportskim aktivnostima, a sve u cilju uspješne (re) integracije u društvo. Brojevi telefona Centra su 020 625 783 i 068 81 81 81.

U cilju osnaživanja i uspostavljanja rehabilitacionog tretmana za zavisnike i zavisnice od droga na sjeveru Crne Gore, dogovorena je saradnja između Opštine Bijelo Polje i Nvo 4 Life i realizacija dvogodišnjeg projekta koji je planiran da se realizuje u dvije faze. U prvoj fazi projekta koji će trajati jednu godinu, NVO 4 Life će u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije Bijelo Polje uspostaviti Savjetovalište za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica. Savjetovalište će zvanično početi sa radom 12. 01. 2016. godine i razgovori će se za sada obavljati jednom nedeljno, (četvrtkom od 10-15 h) u prostorijama Kancelarije za prevenciju narkomanije Bijelo Polje, a razgovore će obavljati stručni tim Nvo 4 Life. Osim savjetovanja, zavisnicima i zavisnicama će biti pružen i tretman liječenja programom 4 Life. Osim navedenog, tokom prve faze projekta, koja će trajati jednu godinu, predviđene su sledeće aktivnosti: Izrada i distribucija flajera u vidu informatora o uslugama savjetovališta, održavanje okruglog stola sa predstavnicima Policije, Tužilaštva, Suda, Doma Zdravlja, Bolnice Bijelo Polje, direktorima škola i pedagozima  radi upoznavanja sa ciljevima projekta i uspostavljanja saradnje, održavanje preventivnih predavanja u školama za učenike/ce i roditelje i obuka stručnog kadra za rad sa zavisnicima/ama od droga programom 4 Life. U drugoj fazi projekta, predviđeno je da Savjetovalište preraste Dnevni Centar za pomoć zavisnicima/ama od droga, po uzoru na Dnevni Centar Nvo 4 Life u Podgorici, u kome već bi edukovani stručni kadar nastavio voditi i realizovati aktivnosti uz stručni nadzor i superviziju stručnog tima Nvo 4 Life. Ova faza projekta će trajati drugu godinu trajanja projekta, nakon čega će Centar nastaviti samostalno funkcionisati. 

Telefon na koji se zainteresovani mogu obratiti za pomoć i zakazati termin sastanka je 050 432 132.

Mediji: RTCG;

11.01.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit