Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Predstavljen Izvještaj o radu Nvo 4 Life za mjesec februar 2016. godine u Dnevnom centru za zavisnike-ce od droga u Podgorici i Savjetovalištu za zavisnike-ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju

 Izveštaj o radu Nvo 4 Life za februar 2016. godine

 

Izveštaj o radu Dnevnog centra za zavisnike/ce od droga u Podgorici za februar 2016. godine

 

U toku februara 2016. godine u Dnevnom centru za zavisnike/ce od droga NVO „4 LIFE“ u Podgorici realizovali su se sljedeći programi:

-          program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

-          socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

-          savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 

Program rehabilitacije i resocijalizacije pohađalo je 10 osoba, od čega 7 muškaraca i 3 žene.

1. Realizovano je 9 grupnih terapija u sklopu programa rehabilitacije i resocijalizacije po programu NVO “4 LIFE”;

2. Realizovano je 8 psiholoških radionica;

3. U sklopu programa održano je 51 individualnih razgovora (30 psihoterapijskih razgovora i 21 savjetodavnih);

4. Prikazano je i analizirano 4 video sadržaja.

NAPOMENA: Korisnicima/ama usluga Dnevnog centra NVO “4 LIFE” prikazivani su filmovi i ostali video sadržaji, čiji se sadržaj odnosi na: liječenje bolesti zavisnosti, filmovi koji bude jaka osjećanja, sadržaji sa porukama o empatiji, samopoštovanju, ljudskim vrijednostima, načinima kontrole sopstvenog temperamenta. Suština prikazivanja i analiziranja video sadržaja je da zavisnici/ce koji su na tretmanu počnu pravilno da prepoznaju, imenuju i emituju svoje emocije; da razmišljaju o raznolikim životnim temama koje su zavisnicima/cama važne u oporavku, te prepoznaju načine rješavanja odreĎenih problema sa kojima se i sami suočavaju.

5. Realizovana su 4 autogena treninga.

NAPOMENA: Autogeni trening ima za cilj vježbe relaksacije, uspostavljanje balansa između fizičkog i psihičkog stanja, opuštanje na oba nivoa: tjelesni i mentalni; samopomoć u suočavanju sa stresnim i napetim situacijama);

6. Realizovano je 12 usmjerenih razgovora.

NAPOMENA: U okviru ove aktivnosti grupa i terapeut kao član grupe razgovaraju o jednom članu i sagledavaju stepen njegovog napretka: šta je to dobro što zavisnik/ca u oporavku radi, šta bi trebalo da koriguje, koji su načini da bi se postigla promjena i kako ostatak grupe može pomoći u postizanju cilja.

AKTIVNOSTI:

-          Realizovane su bračne meditacije sa 2 para više puta mjesečno (savjetodavni, terapijiski razgovori, pomoć u prevazilaženju bračnih poteškoća zavisnika koji je na tretmanu i njegove supruge);

-          Realizovana su 2 grupna porodična sastanka. Sastanci sa članovima porodica osoba koja se nalaze na tretmanu ( pružanje stručne pomoći, osnaživanje roditeljskih kompetencija);

-          Realizovano je 16 individualnih razgovora sa članovima porodice zavisnika ( individualna psihoterapija, savjetodavni razgovori);

-          Zabilježeno je 5 novih dolazaka u Centar (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) za pomoć, savjetodavni razgovor ili informisanje;

-          Zabilježena su 11 nova telefonska poziva (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) u smislu javljanja za pomoć, pružanja informacija;

-          Tokom februara organizovana su 2 odlaska u SPA Centar hotela Splendid, za zavisnike koji se nalaze na programu rehabilitacije i resocijalizacije, u sklopu neformalnih aktivnosti.

-          Započeta izrada priručnika za pomoć i podršku zavisnicama inficiranim Hepatitisom C;

-          Realizovano dva radna sastanka predstavnika „4 Life“ i Instituta za javno zdravlje oko izrade Priručnika;

-          Realizovano 11 individualnih tretmana psihosocijalne podrške sa zavisnicima inficiranim Hepatitisom C;

-          Praćenje stanja zavisnica inficiranih Hepatitisom C, koje i dalje nijesu u procesu liječenja (neuspostavljena apstinencija potrebna za početak tretmana, trudnoća klijentkinje...);

-          U periodu od 1-3 februara 2016 godine, asistent koordinatora Programa rehabilitacije i resocijalizacije Dražen Laković, prisustvovao je seminaru za izradu baze podataka u vezi sa uslugama dostupnim zavisnicima/ama od droga u Crnoj Gori.

-          5.02.2016 godine izvršni direktor Saša Mijović, prisustvovao je konferenciji Savjeta za gradjansku kontrolu policije i civilnog društva pod nazivom „ Gradjanska kontrola policije i primjedbe javnosti“. Saša Mijović, pohvalio je odnos Savjeta prema ciljnoj grupi sa kojom radi ova NVO.

-          Saša Mijović, izvršni direktor NVO „ 4 LIFE“ održao je dva predavanja. Prvo predavanje bilo je 5. februara na poziv New horizont iz Ulcinja, gdje je učenicima srednjih škola održano predavanje na temu prevencije narkomanije. Drugo predavanje je održano 12. februara u školi ljudskih prava CGO na temu: Značaj prevencije, rehabilitacija, resocijalizacija i prava zavisnika/ca od droga.

-          Nakon provjera revizija Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Poreska uprava je u februaru završila sa provjerom posljednjih pet godina poslovanja NVO „ 4 LIFE“. Utvrdjeno je da je poslovanje NVO „ 4 LIFE“ u skladu sa zakonom i da nema nepravilnosti.

-          U periodu od 15-16 februara, u Beogradu je održan sastanak Upravnog odbora Drug Policy Network of South East Europe ( DPNSEE), na kom je kao član odbora prisustovao Saša Mijović.

-          23. 02. 2016. Saša Mijović, izvršni direktor NVO „ 4 LIFE“ je reagovao na tekst objavljen u dnevnom listu Pobjeda i portalu Kolektiv.me : Ispovijet o životu sa bratom narkomanom: „ Život cijele porodice pretvorio se u pakao s uzdahom“. Nakon teksta NVO „ 4 LIFE“ nudi pomoć porodici zavisnika.

-          Saša Mijović, izvršni direktor NVO „ 4 LIFE“ gostovao je na Srpskom radiju.

-          Stručni saradnik NVO „4 Life“, Danijela Radović, u sklopu projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na zapadnom Balkanu“, koji realizuje Građanska alijansa, kao član monitoring tima, obavila posjetu Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Spuž (istražni zatvor).

 

Izveštaj o radu Savjetovališta za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju za februar 2016. godine

 

U toku februara 2016-te godine u Savjetovalištu za zavisnike/ce od droga i članova njihovih porodica u Bijelom Polju realizovano je sledeće:

-          program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

-          socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

-          savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 

Program rehabilitacije i resocijalizacije pohađale su 4 osobe.

1.      Realizovane su 4 grupne terapije u sklopu programa rehabilitacije i resocijalizacije po programu 4 Life.

2.      Realizovane su 4 psihološke radionice.

3.      Realizovano je 6  usmjerenih razgovora.

NAPOMENA: U okviru ove aktivnosti grupa i terapeut kao član grupe razgovaraju o jednom članu i sagledavaju stepen njegovog napretka: šta je to dobro što zavisnik/ca u oporavku radi, šta bi trebalo da koriguje, koji su načini da bi se postigla promjena i kako ostatak grupe može pomoći u postizanju cilja.

AKTIVNOSTI: 

-          Sa 4 zavisnika su odradjeni upitnici;

-          Realizovana su 4 individualna savjetodavna razgovora sa porodicama zavisnika u vidu pružanja psihosocijalne podrške, edukacije i pomoći;

-          Realizovana su 4 grupna porodična sastanka. Sastanci sa članovima porodica osoba koja se nalaze na tretmanu (savjetovanje, pružanje stručne pomoći, osnaživanje roditeljskih kompetencija);

-          Zabilježen je 1 novi dolazak u Savjetovalište; (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) za pomoć, savjetodavni razgovor ili informisanje;

-          Zabilježena su 2 nova telefonska poziva po pomoć (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, ćlanovi porodice, prijatelji, partneri ) u smislu javljanja za pomoć, pružanja informacija;

-          Realizovano 20 sati obuke za rad sa programom 4 Life za stručne saradnice.

-          Obavljen je razgovor sa direktorkom JZU Dom zdravlja Kolašin gdje se ističe spremnost za saradnju i dogovor.

-          U vidu boljeg informisanja napravljena je redovno ažurirana facebook stranica savjetovališta  i realizovan prilog za radio i televiziju RTCG.

-          Obavljen je razgovor sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje i sa koordinatorkom Opštinske kancelarije za prevenciju narkomanije Petnjica, gdje su se upoznali sa programom i radom NVO „4 LIFE“ i Savjetovališta za zavisnike/ce od droga i članova njihovih porodica.

-          Obavljene su konsultacije sa Ministarstvom pravde, zbog odlaganja izvršenja kazne zatvora od tri mjeseca zavisnika koji se liječi u savjetovalištu.

-          Obavljene su konsultacije sa sudijom za prekršaje, zbog zavisnika koji se liječi u savjetovalištu, u cilju odlaganja ili zamjene izvršenja kazne zatvora mjerom obaveznog liječenja zavisnika/ca od droga.

 

 

01.03.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit