Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Nvo 4 Life danas Delegaciji EU u Crnoj Gori dostavila komentare (oblast borbe protiv droga) za Izvještaj o napretku za 2016. godinu u pregovorima o pristupanju Crne Gore u Evropsku Uniju

 Oblast borbe protiv droga

Analiza stanja: Danas u Crnoj Gori u polju borbe protiv droga nema koordinacije, multisektorske saradnje, u Državnom Savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga nema predstavnika civilnog sektora, prevencija skoro da i ne postoji, programi prevencije nijesu standardizovani i ne sprovode se u kontinuitetu, postojeći Registar o bolestima zavisnosti ne funkcioniše, nema podrške države postojećim servisima namijenjenim osobama koje su zavisne od droga, nedovoljni su kapaciteti za bolničko i vanbolničko liječenje istih, u zatvorima i dalje ne postoje programi rehabilitacije i resocijalizacije za zavisnike/ce od droga, postojeći program rehabilitacije i resocijalizacije u državnoj ustanovi diskriminiše naše građane na osnovu finansijskih okolnosti, dok program socijalne reintegracije ne postoji. Odjeljenje za droge pri Ministarstvu zdravlja Crne Gore, treba da bude glavno i direktno odgovorno za sprovođenje svih aktivnosti iz ove oblasti, međutim, ono od samog osnivanja ne obavlja svoju funkciju. Jedan od razloga je partijsko zapošljavanje osoba bez stručnih kompetencija na mjestima koje zahtijevaju određenu vrstu stručnosti i znanja i što je još važnije, osjećanja. To je slučaj i u Odjeljenju za droge na čijem čelu je osoba bez odgovarajućih stručnih kompetencija za to mjesto, osoba koja nema osjećaj empatije za zavisnike/ce od droga i koja je u konfliktu sa svim saradnicima i predstavnicima Nvo sektora, pogotovo onim koje su osnovane od bivših zavisnika od droga. Jedino što je preporučilo za tako važnu poziciju je to što je sestra jednog visoko pozicioniranog političara iz vladajuće partije. Posljedice višegodišnjeg nerada Odjeljenja za droge su nezadovoljavajući nivo saradnje između institucija i organizacija civilnog društva, te izostanak protoka informacija, razmjene iskustava i znanja između institucija, između institucija i OCD, kao i između samih OCD sto je rezultiralo potpunim kolapsom u borbi protiv droga u Crnoj Gori.

Preporuke:  Ojačati kapacitete Odjeljenja za droge pri Ministarstvu zdravlja Crne Gore, te postaviti na čelo Odjeljenja osobu sa stručnim i profesionalnim kompetencijama  koja je spremna da preuzme odgovornost i snosi posledice za ne postizanje rezultata, omogućiti izbor predstavnika civilnog sektora u Državnom savjetu za zloupotrebe droga, standardizovati programe prevencije i omogućiti da se realizuju u kontinuitetu, ustanoviti nesmetanu praksu prikupljanja podataka za postojeći Registar bolesti zavisnosti, unaprijediti kapacitete za liječenje i tretman zavisnika/ca droga u zatvorima, obezbijediti finansijsku održivost već postojećih servisa smanjenja štete, rehabilitacije, resocijalizacije i psihosocijalne podrške kod osoba koje su zavisne od droga u zajednici, obezbijediti besplatan smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnicima/ama od psihoaktivnih supstanci u JU Kakaricka gora i obezbijediti nesmetan pristup lijecenju i supstitucionoj terapiji u Domovima zdravlja (povećati kapacitete, broj mjesta).

 

18.04.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit