Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Objavljen Izvještaj o radu Nvo 4 Life za mjesec april 2016. godine u Dnevnom centru za zavisnike-ce od droga u Podgorici i Savjetovalištu za zavisnike-ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju

 Izvještaj o radu Dnevnog Centra za zavisnike/ce u Podgorici

U toku aprila 2016-te godine u Nvo „4 Life“ realizovali su se sljedeći programi:

Ø  program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

Ø  socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

Ø  savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 

Program rehabilitacije i resocijalizacije pohađalo je 10 osoba, od čega 7 muškaraca i 3 žene.

1. Realizovano je 8 grupnih terapija u sklopu programa rehabilitacije i resocijalizacije po programu Nvo “4 Life”;

2. Realizovano je 9 psiholoških radionica;

3. U sklopu programa održano je 80 individualnih razgovora (45 psihoterapijskih razgovora i 35 savjetodavnih);

4. Prikazano je i analizirano 4 video sadržaja.

NAPOMENA: Korisnicima/ama usluga Dnevnog centra Nvo “4 Life” prikazivani su filmovi i ostali video sadržaji, čiji se sadržaj odnosi na: liječenje bolesti zavisnosti, filmovi koji bude jaka osjećanja, sadržaji sa porukama o empatiji, samopoštovanju, ljudskim vrijednostima, načinima kontrole sopstvenog temperamenta. Suština prikazivanja i analiziranja video sadržaja je da zavisnici/ce koji su na tretmanu počnu pravilno da prepoznaju, imenuju i emituju svoje emocije; da razmišljaju o raznolikim životnim temama koje su zavisnicima/cama važne u oporavku, te prepoznaju načine rješavanja odreĎenih problema sa kojima se i sami suočavaju.

5. Realizovana su 4 autogena treninga.

NAPOMENA: Autogeni trening ima za cilj vježbe relaksacije, uspostavljanje balansa između fizičkog i psihičkog stanja, opuštanje na oba nivoa: tjelesni i mentalni; samopomoć u suočavanju sa stresnim i napetim situacijama);

6. Realizovano je 15 usmjerenih razgovora.

NAPOMENA: U okviru ove aktivnosti grupa i terapeut kao član grupe razgovaraju o jednom članu i sagledavaju stepen njegovog napretka: šta je to dobro što zavisnik/ca u oporavku radi, šta bi trebalo da koriguje, koji su načini da bi se postigla promjena i kako ostatak grupe može pomoći u postizanju cilja.

 

 

 

AKTIVNOSTI:

ü  Realizovane su bračne meditacije sa 2 para više puta mjesečno (savjetodavni, terapijiski razgovori, pomoć u prevazilaženju bračnih poteškoća zavisnika koji je na tretmanu i njegove supruge);

ü  Realizovan je 1 grupni porodični sastanak. Sastanci sa članovima porodica osoba koja se nalaze na tretmanu ( pružanje stručne pomoći, osnaživanje roditeljskih kompetencija);

ü  Realizovano je 35 individualnih razgovora sa članovima porodice zavisnika ( individualna psihoterapija, savjetodavni razgovori);

ü  Zabilježeno je 11 novih dolazaka u Centar (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) za pomoć, savjetodavni razgovor ili informisanje;

ü  Zabilježena su 23 nova telefonska poziva (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) u smislu javljanja za pomoć, pružanja informacija;

ü  Tokom aprila organizovana su 2 odlaska u SPA Centar hotela Splendid, za zavisnike koji se nalaze na programu rehabilitacije i resocijalizacije, u sklopu neformalnih aktivnosti.

ü  Nvo „4 Life“, prethodnih 5 mjeseci pruža pomoć Braslavu Borozanu zbog nasilja policije nad njim. Takodje je pozvato tužilaštvo dva puta da reaguje. Nvo „4 Life“ svakodnevno prati slučaj i upoznali smo Institucije za Zaštitu ljudskih prava sa njegovim slučajem.

ü  5.04.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“ održao je sastanak u Skupštini sa predsjednikom Bošnjačke stranke gdje je dogovorena saradnja kao i sprovodjenje radionica.

ü   5.04.2016.god. Nvo „4 Life“, Cazas, Juventas i Preporod su organizovale konferenciju za medije na kojoj su iznijele očekivanje da država u roku od mjesec dana implementira njihove preporuke u cilju suzbijanja problema narkomanije koje su ranije dostavljene skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga.

ü  Nvo „4 Life“ svakodnevno prati stanje zavisnice M.O. Pruža joj stalnu podršku, pomoć i posredovanje pri liječenju.

ü  9.04.2016.god. Nvo „ 4 Life“, Preporod,Cazas i Juventas su uputili saopštenje za javnost u kome su najavili da će pratiti razvoj situacije vezane za implementaciju pet ključnih preporuka u  cilju suzbijanja problema narkomanije. Istaknuto da je najviše zakazalo Odjeljenje za droge pri Ministarstvu zdravlja koje od samog osnivanja ne vrši svoju funkciju.

ü  19.04.2016.god. Nvo „4 Life“ je Delegaciji EU u Crnoj Gori dostavila komentare (oblast borbe protiv droga) za Izvještaj o napretku za 2016 godinu u pregovorima o pristupanju Crne Gore u Evropsku Uniju.

ü  20.04.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, predao je kandidaturu za člana Komisije za droge. Njegovu kandidaturu je podržalo 10 nevladinih organizacija.

ü  21.04.2016.god. Nvo „4 Life“ je potpisao zvaničan ugovor o saradnju sa Opštinom Bijelo Polje o uspostavljanju Savjetovališta za zavisnike/ce od droga i članova njihovih porodica u Bijelom Polju.

ü  27.04.2016 god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, iznio očekivanje da prvi potez Borisa Marića, novog ministra rada i socijalnog staranja, bude omogućavanje besplatne rehabilitacije i resocijalizacije za zavisnike i zavisnice od droga  na Kakarickoj gori.

ü  Tokom aprila, aktivnosti Nvo „4 Life“ su bili medijski veoma ispraćene. Zabilježeno je više od 20 pojavljivanja u medijima ( elektronski i pisani).

 

 

Izveštaj o radu Savjetovališta za zavisnike/ce i članove njihovih porodica u Bijelom Polju za mjesec april 2016 godine

 

U toku aprila 2016. godine u Savjetovalištu za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju, realizovano je sledeće:

 

Ø  program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

Ø  socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

Ø  savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 Program rehabilitacije i resocijalizacije 4 Life su pohadjale 3 osobe:

 

 1.  Realizovano je 8 grupnih terapija sa tri zavisnika (4 psihološke radionice i 4 iskustvene programom 4 Life).

 

Ø  Rađeno je na uspostavljanju granica u odnosu sa drugima, gdje se sa zavisnicima/ama radi na ojačanju njihovih potencijala, na tome kako da prepoznaju, definišu i objasne svoje granice, potrebe i želje. Zatim da djeluju u što ranijoj fazi bilo kojeg odnosa koji mogu imati sa drugima a koji negativno utiču na njih.

Ø  Usvajanje JA poruka, kao prihvatljivog načina izražavanja neslaganja u komunikaciji.

Radjeno je na razvijanju tehnika za uspostavljanje bolje komunikacije izmedju sebe ( JA) i sagovornika.

Ø  Radjene su radionice koje imaju cilj osvešćivanje sopstvene pozicije u sukobu i načine rešavanja sukoba, usvajanje adekvatne reakcije na konflikt, kao i rešavanje konfilikata kroz tehnike: promišljanja, dogovora, nalaženja kompromisa i pomirenja.

Ø  Radjeno je na osvešćivanju zavisnicima/ama razloga zbog kojih su ljudi skloni otporima kao i odlaganju obaveza. Objašnjeno im je šta znači odugovlačenje i pružanje otpora prema odredjenim stvarima, odlukama i dogadjajima, kao i negativne posljedice koje mogu da imaju odlaganjem tih obaveza.

Ø  Radjena je radionica na temu prevazilaženja straha od neuspjeha gdje je zavisnicima/ama objašnjeno na koji način se moraju suočiti sa tim strahom u cilju njegovog prevazilaženja.

 

 

2. Realizovana 4 individualna  razgovora sa roditeljima.

3. Realizovane 4 edukativne grupne radionice sa roditeljima zavisnika. Radjeno je na osnaživanju roditeljskih potencijala (psihosocijalna podrška, edukacija, pružanje stručne pomoći).

4. Odradjen jedan individualni tretman zavisnika u cilju bolje motivacije i integracije u grupu zavisnika.

5. Odradjeno 13 psiholoških testova  sa tri zavisnika, u cilju bolje procjene i uspješnijeg realizovanja tretmana zavisnika (individualizovani pristup).

6. Obavljen je informativni razgovor sa 2 nova zavisnika u Savjetovalištu gdje su im date smjernice kako i na koji način da počnu liječenje programom 4 Life.

7. U vidu boljeg informisanja javnosti redovno se ažurira facebook stranica Savjetovališta.

8. Realizovano 20 sati obuke za rad sa programom 4 Life za stručne saradnice.

9. Održan je sastanak sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje, i zvanično potpisan Sporazum o saradnji izmedju Opštine Bijelo Polje i 4 Life.

09.05.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit