Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Saša Mijović izvršni direktor NVO „4Life“ izabran za člana Komisije za droge kao predstavnik nevladinih organizacija u ovom tijelu

Formiranje Komisije za droge i učešće predstavnika civilnog sektora u njoj, je bio i jedan od 25 zahtjeva koje su „4 Life“, „Juventas“, „Cazas“ i „Preporod“ uputili Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga i skupštinskom Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje.

Formiranjem ovog tijela doprinijeće se boljoj međusektorskoj saradnji, kao i saradnji između državnih institucija, nevladinih organizacija i medija.

Predstavnik nevladinog sektora u Komisiji za droge djelovaće u pravcu: razvoja preventivnih programa, podrške postojećim socijalnim servisima namijenjenim zavisnicima/ama i njihovim porodicama, širenju lepeze programa i servisa namijenjenih ovoj ciljnoj grupi, jačanju mehanizama za implementaciju i monitoring Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga, uspostavljanju standarda kvaliteta programa namijenjenih ciljnoj grupi, zagovaranja za realizaciju predloga nevladinih organizacija upućenih Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga i skupštinskom Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje.

Komisija za droge je tijelo koje formira Ministarstvo zdravlja a posao Komisije je da obavlja stručne poslove u oblasti sprječavanja zloupotrebe droga. Komisiju za droge čine stručnjaci iz oblasti psihijatrije, narkologije, socijalne zaštite, farmakologije, toksikologije, obrazovanja, kao i predstavnici iz drugih oblasti.

Komisija za droge: prati stanje u oblasti prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga; prati stanje koje se tiče zdravstvene i socijalne zaštite zavisnika; daje stručna mišljenja na predloge programskih aktivnosti organa i organizacija utvrđenih Strategijom za sprečavanje zloupotrebe droge, u cilju prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga, pomoći licima koja su zavisnici i njihovim porodicama; predlaže Ministarstvu stručne smjernice za pomoć zavisnicima; sarađuje sa naučno-istraživačkim ustanovama, medijima, nevladinim organizacijama, pravnim licima u vezi sa prevencijom, liječenjem, pomoći, rehabilitacijom i socijalnom reintegracijom zavisnika i njihovih porodica; daje mišljenja u postupku inspekcijskog nadzora; prati savremena naučna i stručna dostignuća u oblasti droga i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Izabrani predstavnik nevladinog sektora je predložen od sljedećih NVO: „4 Life“, “Juventas“, „CAZAS“ˇ, „Preporod“, “Crnogorska mreža za smanjenje štete Link; „Crnogorski ženski lobi“,“NOVI HORIZONT“, „AKTIVNA ZONA“,  „MOJ PUT-MY WAY“ i „Centar za resocijalizaciju bivših zavisnika/ca-Korak“.

 Mediji: Vijesti; CDM; Portal Analitika; Kolektiv;

 

 

13.05.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit