Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Objavljen Izvještaj o radu Nvo 4 Life za mjesec maj 2016. godine u Dnevnom centru za zavisnike-ce od droga u Podgorici i Savjetovalištu za zavisnike-ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju

Izvještaj o radu Dnevnog Centra za zavisnike/ce u Podgorici

 

U toku maja 2016-te godine u Nvo „4 Life“ realizovali su se sljedeći programi:

Ø  program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

Ø  socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

Ø  savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 

Program rehabilitacije i resocijalizacije pohađalo je 10 osoba, od čega 7 muškaraca i 3 žene.

1. Realizovano je 12 grupnih terapija u sklopu programa rehabilitacije i resocijalizacije po programu Nvo “4 Life”;

2. Realizovano je 9 psiholoških radionica;

3. U sklopu programa održano je 85 individualnih razgovora (50 psihoterapijskih razgovora i 35 savjetodavnih);

4. Prikazano je i analizirano 4 video sadržaja.

NAPOMENA: Korisnicima/ama usluga Dnevnog centra Nvo “4 Life” prikazivani su filmovi i ostali video sadržaji, čiji se sadržaj odnosi na: liječenje bolesti zavisnosti, filmovi koji bude jaka osjećanja, sadržaji sa porukama o empatiji, samopoštovanju, ljudskim vrijednostima, načinima kontrole sopstvenog temperamenta. Suština prikazivanja i analiziranja video sadržaja je da zavisnici/ce koji su na tretmanu počnu pravilno da prepoznaju, imenuju i emituju svoje emocije; da razmišljaju o raznolikim životnim temama koje su zavisnicima/cama važne u oporavku, te prepoznaju načine rješavanja odreĎenih problema sa kojima se i sami suočavaju.

5. Realizovana su 5 autogena treninga.

NAPOMENA: Autogeni trening ima za cilj vježbe relaksacije, uspostavljanje balansa između fizičkog i psihičkog stanja, opuštanje na oba nivoa: tjelesni i mentalni; samopomoć u suočavanju sa stresnim i napetim situacijama);

6. Realizovano je 18 usmjerenih razgovora.

NAPOMENA: U okviru ove aktivnosti grupa i terapeut kao član grupe razgovaraju o jednom članu i sagledavaju stepen njegovog napretka: šta je to dobro što zavisnik/ca u oporavku radi, šta bi trebalo da koriguje, koji su načini da bi se postigla promjena i kako ostatak grupe može pomoći u postizanju cilja.

 

AKTIVNOSTI:

ü  Realizovane su bračne meditacije sa 2 para više puta mjesečno (savjetodavni, terapijski razgovori, pomoć u prevazilaženju bračnih poteškoća zavisnika koji je na tretmanu i njegove supruge);

ü  Realizovana su 2 grupna porodična sastanka. Sastanci sa članovima porodica osoba koja se nalaze na tretmanu ( pružanje stručne pomoći, osnaživanje roditeljskih kompetencija);

ü  Realizovano je 38 individualnih razgovora sa članovima porodice zavisnika ( individualna psihoterapija, savjetodavni razgovori);

ü  Zabilježeno je 7 novih dolazaka u Centar (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) za pomoć, savjetodavni razgovor ili informisanje;

ü  Zabilježena su 18 nova telefonska poziva (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) u smislu javljanja za pomoć, pružanja informacija;

ü  Tokom maja organizovana su 2 odlaska u SPA Centar hotela Splendid, za zavisnike koji se nalaze na programu rehabilitacije i resocijalizacije, u sklopu neformalnih aktivnosti;

ü  Realizovano 11 individualnih tretmana psihosocijalne podrške sa zavisnicima inficiranim Hepatitisom C;

ü  Praćenje stanja zavisnica inficiranih Hepatitisom C, koje i dalje nijesu u procesu liječenja (neuspostavljena apstinencija potrebna za početak tretmana, trudnoća klijentkinje...);

ü  13.05.2016.godine Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“ koji je od strane 10 NVO predložen, izabran je za člana Komisije za droge kao predstavnik nevladinih organizacija;

ü  Nvo „ 4 Life“ zadnjih nekoliko mjeseci vodi brigu o klijentkinji M.O., posreduje u njenom liječenju i pruža podršku. Tokom maja Nvo „4 Life“ je radio na sredjivanju dokumentacije, kao i na vadjenju i ovjeravanju zdravstvene knjižice za nju;

ü  Predstavnici Nvo „4 Life“, održali sastanak sa predstavnicima Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću koji su vršili monitoring podržanog projekta;

ü  Predstavnici Nvo „4 Life“ učestvovali u akciji čišćenja pod nazivom „ Let’s do it“, koju je organizovao ADP-Zid. Nvo „4 Life“ je učestvovao u dijeljenju flajera, lijepljenju plakata i postera, kao i čišćenju dijela Starog Aerodroma i Donje Gorice;

ü  Nvo „4 Life“, prethodnih 6 mjeseci pruža pomoć Braslavu Borozanu zbog nasilja policije nad njim;

ü  20.05.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, održao sastanak sa Državnim tužiocem Ljiljanom Klikovac i zamjenikom osnosnovnog tužioca Vukasom Radonjićem u vezi slučaja prebijanja Braslava Borozana od strane policijskih službenika u prostorijama CB Podgorica;

ü  Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“  prisustvovao suđenju Braslavu Borozanu;

ü  Predstavnik Nvo „4 Life“ zajedno sa predstavnicima NVO Preporod, Juventas i CAZAS učestvovao na sastanku sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja;

ü  29.05.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“ je gostovao u emisiji Okvir i Sasvim drugačije;

ü  Izrađen priručnik „Tretman žena zavisnica inficiranih Hepatitisom C“;

ü  30.05.2016.god. Nvo „4 Life“ je realizovala seminar u hotelu Podgorica na temu: „ Tretman žena zavisnica inficiranih Hepatitisom C“;

ü  Saša Mijović učestvovao na konstitutivnoj sjednici Komisije za droge;

ü  31. 05. 2016 . Nvo 4 Life, Juventas, Cazas i Preporod Ministru zdravlja Crne Gore uputile Reagovanje povodom načina na koji je formirana i sastava Komisije za droge i pozvale da preispita odluku.

ü  U toku maja mjeseca je zabilježeno više od 25 pojavljivanja u medijima ( elektronskim i pisanim).

 

Izvještaj o radu Savjetovališta za zavisnike/ce i članove njihovih porodica u Bijelom Polju za mjesec maj 2016 godine

  

U toku maja 2016-te godine u Savjetovalištu za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju  realizovali su se sljedeći programi:

Ø  program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

Ø  socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

Ø  savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 

Program rehabilitacije i resocijalizacije „4 Life“ su pohadjale 3 osobe.

1.      Realizovano je 8 grupnih terapija sa tri zavisnika (4 psihološke radionice i 4 iskustvene programom Nvo” 4 Life”).

2.      Realizovane su 4 psihološke radionice.

 

Ø  Učesnicima se objašnjava kako nastaju predrasude i na koji način one dovode do diskriminacije i nasilja. Radilo se na sticanju uvida u sopstvene predrasude radi njihovog prevazilaženja.

Ø  Razvijanje tehnika kako i na koji način uputiti kritiku. Usvajanje modela za adekvatno upućivanje i prihvatanje kritike, obraćanje pažnje na osjećanja koja se javljaju u situacijama kada zavisnik/ca prima kritiku i kada je upućuje.

Ø  Prepoznavanje sopstvene pozicije na relaciji nisko-visoko samopouzdanje. Zavisnicima se objašnjava šta je visoko samopouzdanje i kako doći do njega. Cilj radionice je da se objasni zavsnicima šta je samopouzdanje i kako se ono vremenom gradi.

Ø  Radjena je radionica na temu kako pretjerani strah od neuspjeha ima posljedicu pad samopouzdanja, zatvaranja, stvaranja depresivnog ponašanja i na koji način se taj strah prevazilazi.

 

3.      Realizovana su 4 individualna razgovora sa roditeljima.

4.      Realizovane su 4 edukativne radionice sa roditeljima zavisnika. Radjeno je na osnaživanju roditeljskih potencijala ( psihosocijalna podrška, edukacija, pružanje stručne pomoći).

5.      Odradjen je 1 individualni tretman zavisnika u cilju bolje motivacije i integracije u grupu zavisnika.

6.      Odradjena su 3 psihološka testa sa tri zavisnika u cilju bolje procjene i uspješnijeg realizovanja tretmana zavisnika (individualizovani pristup).

7.      U vidu boljeg informisanja javnosti, redovno se ažurira facebook stranica Savjetovališta.

8.      Realizovano je 20 sati obuke za rad sa programom “4 Life” kao i jedna posjeta Dnevnom centru u Podgorici u cilju bolje edukacije i organizacije Savjetovališta u Bijelom Polju, kojoj je prisustvovala stručna saradnica dipl.defektolog Danijela Radović.

9.      Održana dva radna sastanka sa predstavnicama Opštine Bijelo Polje.

 

10.  Obezbijeđen novi prostor za rad Savjetovališta.

06.06.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit