Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Od 02-04 maja u Solunu održana Konferencija „Politike o drogama nakon Posebne sjednice Ujedinjenih Nacija posvećenih drogama 2016“

U Solunu, Grčka, od 02-04 maja 2016. godine se održala međunarodna konferencija „Politike o drogama nakon UNGASS 2016“ (Posebna sjednice Ujedinjenih Nacija posvećenih drogama) na kojoj su kao crnogorski predstavnici učestvovali predstavnici Tijana Žegura (Juventas), Saša Mijović (4 Life), Vladan Golubović (CAZAS) i Dražen Žegura (Crnogorska mreža smanjenja štete Link).

Jedan od organizatora konferencije je Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, čiji  članovi Upravnog odbora su Tijana Žegura i Saša Mijović.

Glavne teme konferencije su analiza zaključaka sa Posebne sjednice Ujedinjenih Nacija posvećenih drogama održanoj u Njujorku u aprilu ove godine (UNGASS), ali i izazovi, koji su pred nama, te smjernice za za borbu protiv droga u narednom periodu, kako na globalnom, regionalnom, tako i na nacionalnim nivoima.

Ono što je Evropska unija predstavila kao stavove ka čijem će ispunjenju stremiti, što ujedno korespondira sa smjernicama u vezi sa svim najrelevantnijim međunarodnim dokumentima je da se osobe zavisne od droga ne smiju posmatrati kao kriminalci, već kao osobe kojima je potrebna njega, pomoć i tretman kako bi se poboljšalo njihovo zdravstveno stanje,  socijalna uključenost i umanjila njihova marginalizacija i stigmatizacija. Evropska unija se bori da svaka država osigura širok i nediskriminirajući pristup prevenciji, ranoj intervenciji, smanjenju štete i rizika, dijagnostici, liječenju i njezi, rehabilitaciji, socijalnoj reintegraciji i oporavku; Zemlje EU smatraju neophodnim obezbjeđenje dostupnosti liječenja i tretmana u zatvorima kao i postpenalnom prihvatu; dobre povezanosti, koordinacije, ali i partnerskog odnosa svih subjekata koji na nacionalnim nivoima učestvuju u sprovođenju strateških dokumenata u borbi protiv droga; podizanje svijesti i ojačavanje tehničke sposobnosti sudija, državnih advokata, javnih tužilaca i službenika za sprovođenje zakona u području droga. Na kraju EU smatra neophodnim jačanje postojećih  i uopšte razvijanje mehanizama za identifikaciju, praćenje, oduzimanje i konfiskovanje finansijskih sredstava, imovine, opreme ili drugih instrumenata stečenih trgovinom drogom i povezanog kriminala.

Želimo da istaknemo da su preporuke civilnog sektora koje su 4 Life, Preporod, CAZAS i Juvenas uputili prije više od 2 mjeseca Državnom savjetu za sprječavanje zloupotrebe droga i Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore radi poboljšanja stanja u oblasti zloupotrebe droga u Crnoj Gori,u potpunosti kompatibilne sa gore navedenim zaključcima i preporukama. U tom smislu, smatramo da napori i zalaganje koje ulažemo u cilju spoznaje relevantnih institucija u Crnoj Gori o obimu problema i značaju poštovanja međunarodnih obaveza dodatno dobili na značaju, posebno što su potvrđeni na tako visokom nivou kao što je Evropska Unija. Nažalost, još uvijek ne nailazimo na punu podršku državnih institucija koje se bave ovom tematikom, na prvom mjestu Ministarstva zdravlja, pa strahujemo da i Crnu Goru mogu zadesiti loši scenariji viđeni u zemljama koje su nespremne da odgovore na bolesti zavisnosti, pristupile EU poput Rumunije, gdje je došlo do rapidnog rasta broja osoba zavisnih od droga, te među njima broja osoba inficiranih HIVom, u trenutku kada je država trebala da preuzme obavezu finansiranja preventivnih servisa. U istom trenutku se Crna Gora našla prije godinu dana, a nažalost još uvijek nije došlo do bilo kakvog pomaka u praksi. 

05.06.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit