Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
NVO 4 Life, Juventas, Cazas i Preporod Ministru zdravlja Crne Gore uputile Reagovanje usled nezadovoljstava načinom na koji je formirana i sastavom Komisije za droge i pozvale da preispita odluku

 Vlada Crne Gore                                                                                                              U Podgorici, 31.05.2016.godine

 

 

Ministarstvo zdravlja

Prof. dr Budimir Šegrt, ministar

 

REAGOVANJE

 

Poštovani gospodine Šegrt,

 

Obraćamo Vam se povodom formiranja Komisije za droge, a na osnovu akta upućenog izabranom predstavniku civilnog sektora Saši Mijoviću, br.011-57/2016-1, od 12.05.2016.godine.

Pohvalno ocjenjujemo spremnost Ministarstva zdravlja da kroz formiranje stručnog tijela da doprinos strateškom i zakonodavnom okviru u ovoj oblasti.

Sa druge strane, mišljenja smo da Komisija u ovom sastavu ne može da na adekvatan način ispuni svrhu i cilj formiranja, odnosno postojanja iste, a da način na koji je formirana daje formalno ispunjenje zahtjeva, bez suštinskog i svrsishodnog pristupa planiranju djelovanja ovog tijela.

Obrazloženje:

Komisiju formiranu u ovom sastavu čine 4 ljekara, specijaliste psihijatrije, jedna stomatološkinja, jedan predstavnik civilnog sektora i jedna pravnica, kao sekretarka Komisije.

U Zakonu o sprječavanju zloupotrebe droga čl.10 stoji da „komisiju čine stručnjaci iz oblasti psihijatrije, narkologije, socijalne zaštite, farmakologije, toksikologije, obrazovanja, kao i predstavnici iz drugih oblasti“.

Jedan od glavnih principa „Strategije za sprječavanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci 2013-2020“,  Princip partnerstva - uravnotežen i multidisciplinarni pristup, konzistentnost I komplementarnost, glasi: Politika suzbijanja zloupotrebe droga u Crnoj Gori treba da integriše različite pristupe uoblasti prevencije upotrebe droga i smanjenja šteta u vezi sa upotrebom droga, da bi se stvorio jedinstven nacionalni sistem za borbu protiv zloupotrebe droga. Ovaj princip obuhvata mjere prevencije, smanjenje štetnih posljedica po zdravlje i društvo u cijelini u vezi sa zloupotrebom droga, psiho-socijalno liječenje i izliječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnika i zavisnica, kao i unapreĎenje kontrole snabdijevanja drogama sa ciljem smanjenja dostupnosti droge. Da bi se postigao ovaj princip drţava mora da podrţi ravnomjerni razvoj svih profesionalno I naučno zasnovanih pristupa i programa, kao i da traga za novim rješenjima i modelima kojima se moţe kontrolisati zloupotreba droga. Generalno, ne treba davati prioritet nijednom od pristupa prevenciji zloupotrebe droga u odnosu na ostale, oni treba da budu povezani i integrisani kroz uravnoteţene aktivnosti na različitim nivoima.”

Sa svim ovim u vezi smatramo da osnovni princip multidisciplinarnog pristupa, definisan Strategijom za sprječavanje zloupotrebe droga, nije ispoštovan, te se time bitno utiče i na sam stav Ministarstva po pitanju pristupa i tretiranja problema zavisnosti od droga u Crnoj Gori.

U Komisiji nema drugih predstavnika organizacija i institucija koje su učestvovale u pisanju Nacionalne strategije za sprečavanje zloupotrebe droga i koji učestvuju u sprovođenju aktivnosti u polju borbe protiv droge na državnom nivou, koja se bazira na „politici dva stuba“: smanjenju ponude koje podrazumijeva intervencije i saradnju između policije, carina i pravosudnog sistema;  i smanjenju potražnje za drogama, koja na prvom mjestu podrazumijeva intervencije iz oblastiprevencije  liječenja, rehabilitacije i reintegracije korisnika droga u društvo, te na kraju oblasti smanjenja štete nastale od upotrebe droga.

Naime, u Komisiji za droge nema predstavnika Instituta za javno zdravlje Crne Gore (krovne institucije za vođenje registra, te sprovođenja istraživanja), Doma zdravlja Podgorica (pioniri u oblasti supstitucionog liječenja osoba koje su zavisne od opijata, direktor koordinira svim metadonskim centrima u Crnoj Gori), Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave policije, Uprave carina, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih.

Njihovo izostavljanje iz članstva u Komisiji smatramo velikim propustom onoga ko je bio zadužen za formiranje Komisije. Kao bitan propust ističemo i članstvo samo jednog predstavnika civilnog sektora u Komisiji, te smatramo da po uzoru na druge Komisije treba da bude više predstavnika civilnog sektora, čime bi se povećala transparentnost rada ovog tijela, bliža povezanost sa ciljnim grupama, te ispoštovao princip kvalitetne saradnje i partnerstva između državnih institucija i civilnog sektora.

Napominjemo da 4 organizacije potpisnice ovog dopisa u najvećem dijelu sprovode aktivnosti planirane Strategijom za sprečavanje zloupotrebe droga iz oblasti liječenja, rehabilitacije i reintegracije i smanjenja štete, te pružaju servise za više od 2000 zavisnika i zavisnica od droga i članova njihovih porodica na godišnjem nivou.

Kako slijedi iz gore navedenog napravljeni su bitni propusti u postupku formiranja Komisije i odabira članova, ali i propusti koji se tiču kršenja Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16 od 08.03.2016), gdje se članom 26. ovog Zakona eksplicitno definiše da zaposleni nemaju pravo na „naknade za članstvo u komisiji, savjetu i radnom tijelu, koje obrazuje državni organ, organ državne uprave, organ lokalne uprave i lokalne samouprave, nezavisno i regulatorno tijelo i pravna lica iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5 i 6 ovog zakona“. U Rješenju na koje se pozivamo u ovom dopisu, tačka IV stoji da se obezbjeđuju sredstva za rad članova Komisije iz budžeta ustanove/organizacije iz koje član dolazi.

Formalno-pravni propusti Rješenja su i: nedefinisanje načina rada Komisije (Zakon o sprečavanju zloupotrebe droga), rok na koji se Komisija formira, mandat članova Komisije, rok žalbe na rješenje i ostali sadržinski elementi rješenja.

Zbog svega navedenog molimo Vas da još jednom preispitate donesenu odluku/rješenje, te razmotrite opravdanost formiranja Komisije u ovom sastavu, uključite predstavnike navedenih institucija i organizacija, kao i da se ovom problemu posveti pažnja i ispoštuje princip multidisciplinarnog pristupa definisan strateškim okvirom, kako bi Komisija mogla kvalitetno izvršavati zadatke zbog kojih je  formirana.

U nadi da će ovo naše reagovanje naići na viši nivo volje za dijalogom i saradnjom u odnosu na ranije kojima smo se obraćali Ministartsvu zdravlja po pitanju formiranja Komisije za droge, srdačno Vas pozdravljamo,

 

Saša Mijović,                                                                                                                      Tijana Žegura,

izvršni direktor NVO „4 Life“ i                                                                                       programska direktorka NVO „Juventas“

član Komisije za droge                                                                                                  

 

Vladan Golubović,                                                                                                           Jovan Bulajić,

izvršni direktor NVO „Cazas“                                                                                       izvršni direktor NVO „Preporod“


Mediji: Vijesti;

31.05.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit