Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
NVO 4 Life objavila Izvještaj o radu za jun 2016. godine

 U toku juna 2016-te godine u NVO „4 LIFE“ realizovali su se sljedeći programi:

Ø  program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

Ø  socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

Ø  savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 

Program rehabilitacije i resocijalizacije pohađalo je 8 osoba, od čega  6 muškaraca i 2 žene.

1. Realizovano je 11 grupnih terapija u sklopu programa rehabilitacije i resocijalizacije po programu NVO “4 LIFE”;

2. Realizovano je 8 psiholoških radionica;

3. U sklopu programa održano je 60 individualnih razgovora (35 psihoterapijskih razgovora i 25 savjetodavnih);

4. Prikazano je i analizirano 4 video sadržaja.

NAPOMENA: Korisnicima/ama usluga Dnevnog centra NVO “4 LIFE” prikazivani su filmovi i ostali video sadržaji, čiji se sadržaj odnosi na: liječenje bolesti zavisnosti, filmovi koji bude jaka osjećanja, sadržaji sa porukama o empatiji, samopoštovanju, ljudskim vrijednostima, načinima kontrole sopstvenog temperamenta. Suština prikazivanja i analiziranja video sadržaja je da zavisnici/ce koji su na tretmanu počnu pravilno da prepoznaju, imenuju i emituju svoje emocije; da razmišljaju o raznolikim životnim temama koje su zavisnicima/cama važne u oporavku, te prepoznaju načine rješavanja odreĎenih problema sa kojima se i sami suočavaju.

5. Realizovana su 4 autogena treninga.

NAPOMENA: Autogeni trening ima za cilj vježbe relaksacije, uspostavljanje balansa između fizičkog i psihičkog stanja, opuštanje na oba nivoa: tjelesni i mentalni; samopomoć u suočavanju sa stresnim i napetim situacijama);

6. Realizovano je 15 usmjerenih razgovora.

NAPOMENA: U okviru ove aktivnosti grupa i terapeut kao član grupe razgovaraju o jednom članu i sagledavaju stepen njegovog napretka: šta je to dobro što zavisnik/ca u oporavku radi, šta bi trebalo da koriguje, koji su načini da bi se postigla promjena i kako ostatak grupe može pomoći u postizanju cilja.

AKTIVNOSTI:

ü  Realizovane su bračne meditacije sa 1 parom više puta mjesečno (savjetodavni, terapijiski razgovori, pomoć u prevazilaženju bračnih poteškoća zavisnika koji je na tretmanu i njegove supruge);

ü  Realizovana su 2 grupna porodična sastanka. Sastanci sa članovima porodica osoba koja se nalaze na tretmanu ( pružanje stručne pomoći, osnaživanje roditeljskih kompetencija);

ü  Realizovano je 18 individualnih razgovora sa članovima porodice zavisnika ( individualna psihoterapija, savjetodavni razgovori);

ü  Zabilježeno je 6 novih dolazaka u Centar (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) za pomoć, savjetodavni razgovor ili informisanje;

ü  Zabilježena su 15 nova telefonska poziva (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) u smislu javljanja za pomoć, pružanja informacija);

ü  U periodu od 02.06. do 04.06.2016.god. Saša Mijović je prisustvovao sastanku Upravnog odbora i članica Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi DPNESS koji se održavao u Solunu.

ü  03.06.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ prisustvovao je konferenciji  „Politika prema drogama nakon UNGASS 2016“.

ü  NVO „4 Life“, Juventas, Cazas i Preporod su Ministru zdravlja uputile primjedbu, jer smatraju da Komisija za droge u tom sastavu ne može na adekvatan način da ispuni svrhu i cilj formiranja.

ü  U sklopu projekta „ Unapredjenje kvaliteta socijalnih servisa i servisa za podrške za žene zavisne od droga inficirane Hepatitisom“ NVO „4 Life“ je izradio priručnike na temu „ Tretman žena zavisnica inficiranih Hepatitisom C.“ Autorke priručnika su dr Aleksandra Marjanović i mr Biljana Popović.

ü  NVO „4 Life“ je posredovao u upućivanju klijenta u bolnicu u Kotoru na detoksikaciju i pružio pomoć u pripremi dokumentacije.

ü  NVO „4 Life“ je nastavila da posreduje u liječenju zavisnice M.O. i pruža psihosocijalnu podrčku i svu neopnu pomoć.

ü  13.06.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ učestvovao je na sastanku Otvorene platforme - mreže crnogorskih nevladinih organizacija.

ü  21.06.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ održao je sastanak sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje u vezi sa daljim razvojem Savjetovališta i opremanju prostora.

ü  24.06.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ učestvovao je na javnoj prezentaciji koju je održao Institut za javno zdravlje Crne Gore povodom obelježavanja medjunarodnog dana borbe protiv droge na kojoj je bio jedan od panelista.

ü  Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“, uputio je kometare Ministarstvu zdravlja na nacrt poslovnika o radu Komisije za drogu.

ü  Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ gostovao je u emisiji  „Grad koji volim“ na TV 777.

ü  Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ gostovao je u Jutarnjem programu RTCG.

ü  Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ gostovao je u emisiji Klub A, na Atlas TV.

ü  Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ je uputio komentare na Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Drug Police Network South East Europe.

ü  NVO „4 Life“, Juventas, Cazas i Preporod su održali sastanak sa Borisom Marićem, Ministrom rada i socijalnog staranja na temu obezbedjivanja besplatne rehabilitacije i resocijalizacije korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori i obezbedjivanju održivosti već postojećih servisa i pružanju podrške zavisnicima/ama.

ü  NVO „4 Life“, Juventas, Link, Cazas, Preporod, Korak, MAPSS, Unije srednjoškolaca Crne Gore, Aegree, Studenti za slobodu, Socijaldemokratske partije, Gradjanskog pokreta URA, Liberalne partije, Bošnjačke stranke su potpisale Rezoluciju mladih o problemu bolesti zavisnosti i droga koja će biti korišćena kao glas mladih za rešavanje tog problema u crnogorskom društvu.

ü  U periodu od 28-29. 06.2016.god. U sklopu posjete Crnoj Gori Mreže za politike o drogama za jugoistočnu Evropu NVO „4 Life“ i Juventas su za predstavnike Mreže organizovali i održali sastanke sa: predstavnicima ZIKS-a, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Doma zdravlja Podgorice- Metadonski centar, JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka gora, Ministarstva zdravlja, Komisije za droge, bolnica Kotor, Kamp za raseljena lica Konik, NVO „4 Life“, Preporod, Juventas, Link, Korak, Cazas i Anonimni narkomani.

ü  30.06.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor NVO „4 Life“ je učestvovao na sjednici za Komisije za droge.

ü  U toku juna mjeseca zabilježeno je više od 15 pojavljivanja u elektronskim i štampanim medijima.

 

 

Izveštaj o radu Savjetovališta za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju

 

 

U  toku juna 2016-te godine u Savjetovalištu za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju realizovali su se sledeći programi:

 

Ø  program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

Ø  socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

Ø  savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 

Program rehabilitacije i resocijalizacije programom ,,4Life'' su pohadjale 2 osobe.

 

1.Realizovano je 8 grupnih terapija sa dva zavisnika( 4 psihološke i 4 iskustvene radionice programom ,,4Life'').

Ø  Radjena je radionica na temu emocionalna inteligencija, gdje se zavisnicima objašnjava kako da otkriju svoje emocije i čemu služe pozitivne i negativne emocije.

Ø  Razumijevanje da svaki čovjek ima sposobnost upravljanja i kontrole sopstvenih emocionalnih stanja. Svjest o samom biću- prepoznavanje osjećaja u trenutku kada se javljaju ,ključ je emocionalne inteligencije.Sposobnost praćenja osjećaja iz trenutka u trenutak, presudna je za razumijevanje vlastite ličnosti. Sposobnost odgadjanja emocionalnih reakcija, temeljni je dio uspjeha.

Ø  Radionica upravljanje stresom, gdje se zavisnicima objašnjava koje su to reakcije na stres, koje nisu od pomoći. Da bi se suočili sa stresom, izbjegavanje nije rješenje, već konfrontacija, traženje alternativnih rješenja,redefinisanje situacije.Izbjegavanjem situacije koja izaziva stres veća je verovatnoća da sam ishod neće biti onakav kakav želite.

Ø  -Zavisnicima se objašnjava koje greške prave pri komunikaciji sa drugim licima (nedostatak povjerenja, manipulativnost, nalaženje mana) često zavisnici misle da je rješenje kada reaguju tako što napadaju druge ,tada u spoljašnji svijet počinju da praktikuju svoje loše ponašanje i tako reflektuju negativnu procjenu svoje ličnosti. Najčešće se dešava da zavisnici, sjedište svojih problema vide u drugim ljudima i zbog toga varaju, manipulišu,kriju. Ovaj negativni stav  im  ne dozvoljava da napreduju i tako blokiraju izgradnju svoje ličnosti.

Ø  Realizovana je radionica prepoznavanje sopstvenih vrijednosti i načina razmišljanja, kao i prepoznavanje pogrešnih predstava o sebi i drugima, koje trebaju da se mijenjaju.

 

2. Realizovana su 4 individualna razgovora sa roditeljima.

             3. Realizovane su 4 edukativne radionice sa roditeljima zavisnika ,radjeno je osnaživanje      roditeljskih potencijala ( pruzanje psihosocijalne podrske,edukacija,pruzanje strucne pomoci)

4. Dva nova poziva od  članova porodica zavisnika.

5. U vidu boljeg informisanja javnosti,redovna azuriranja facebook stranice Savjetovališta.

6. Realizovano je 20 sati edukacije za rad sa programom ,,4 Life'' za stučnu saradnicu.

7. Realizovano je jedno gostovanje na jutarnjem programu TV Vijesti u cilju informisanja javnosti o radu Savjetovališta i promjeni adrese Savjetovališta, odnosno, početka rada u novim kancelarijama.

8. Održan je radni sastanak sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje Aleksandrom Žurićem u vezi daljeg razvoja Savjetovališta i opremanju prostora.

 

11.07.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit