Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Predstavnici NVO 4 Life učestvovali konferenciji Socijalno-politički razvoj i politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi odžanoj u Solunu od 07.-09. juna

Predstavnici NVO 4 Life učestvovali su na Regionalnoj konferenciji o politikama prema drogama u jugoistočnoj Evropi, "Socijalno-politički razvoj i politike prema drogama u JIE" organizovana je od 7. do 9. juna 2017. godine u Solunu u Grčkoj. Konferencija je dio regionalnog projekta "Jačanje kapaciteta NVO-a i promovisanje politika prema drogama orijentisanih na javno zdravlje i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi", koji finansijski podržavaju Evropska komisija i Fond za otvoreno društvo. Organizator konferencije i nosilac projekta je Asocijacija Diogenis iz Grčke, a partneri na projektu su već četvrtu godinu NVO 4 Life (Crna Gora), Action plus (Albanija), Margina (Bosna i Hercegovina) i Prevent (Srbija).

 
 

 
 
Konferencija je imala za cilj povezivanje organizacija civilnog društva, kreatora politika, istraživača i drugih profesionalaca aktivnih u oblastima vezanim za pitanja droga u regionu jugoistočne Evrope. Sastanak je organizovan kako bi se razgovaralo o kretanjima i trendovima politika prema drogama, razmijenila iskustva i najbolje prakse u regionu, Evropi ali i svijetu. Razgovarano je na teme:
 
 

 
 
Izbjeglice, migranti i droge, politika nadležnih organa i uključivanje NVO. Kako se nadležni organi bave ovim pitanjem? Koji su aspekti problema i kako NVO mogu doprinijeti pravednoj i efikasnoj politici? Usluge smanjenja štete i izbjeglice u zemljama jugoistočne Evrope.
 
 
Mladi, kultura, festivali, upotreba PAS i smanjenje štete u Jugoistočnoj Evropi: Sistemski odgovor država, organizatora festivala i vlasnika klubova, kao i pitanje programa smanjenja štete. Pravne barijere za sprovođenje programa smanjenja štete. Preporuke u vidu mjera kako bi se poboljšali neželjeni rizici. Politika podrške mladima i zdravstvene mjere. 
 
 
Evaluacija Deklaracije 2009 - 2019 i veza sa dokumentom preporuka nakon UNGASS-a 2016. Diskusija i doprinos nevladinog sektora. 
 
 
The Follow programa smanjenja štete u zemljama Jugoistočne Evrope, analiza troškovne efikasnosti usluga smanjenja štete. Pristupanje lokalnim vlastima i povećanje njihovog angažmana u oblasti ljudskih resursa, uključujući i mogućnosti finansiranja. Zagovaranje budžeta i praćenje smanjenja štete. Akreditacija usluga koje pružaju organizacije civilnog društva.
 
 
Informacije od trenutne važnosti – Regionalni projekat “Strengthening NGO capacity and promoting public health and human rights oriented drug policy in South Eastern Europe”. 
 
 

 
 
Opšti zaključak konferencije je da postoji potreba za novom definicijom pojma smanjenja štete kako bi se efikasnije odgovorilo na trenutnu situaciju i samu kulturološku promjenu kada je u pitanju upotreba droga, ne samo kada se radi o vrstama već i obrascima upotrebe. 
 
 

Predloženi su i drugi zaključci o specifičnim pitanjima kao što su programi testiranja na droge, kao potencijalna integrirana mjera za preventivno djelovanje i program smanjenje štete kod mladih u noćnom životu, koju treba podržati i sistematično primjenjivati sa strane svih zainteresovanih strana (kako je slovenački slučaj pokazao svoj uspjeh), dizajniranje i primjena specifičnih programa smanjenja štete kod imigranata i izbjeglica.

Mediji: CDM;
 

12.06.2018
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit