Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Intervju izvršnog direktora Nvo 4 Life za agenciju MINA povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv droge

1.  Da li imate podatak o broju zavisnika u Crnoj Gori, koliko maloljenika koristi psihoaktivne supstance?

Ne postoji ta vrsta istraživanja, jer Registar zavisnika ne funkcioniše na način na koji bi trebalo jer se u njega unose samo podaci iz zdravstvenih ustanova. Na osnovu više parametara procjenjujemo da ih je u ovom trenutku u Crnoj Gori čak i preko 15000. Poslednje istraživanje EMCDDA pa i Instituta za javno zdravlje govori da je porast upotrbe droga u rapidnom porastu, što bi trebalo da bude vrlo zabrinjavajuće. Do sada su objavljena tri istraživanja EMCDDA koja su pokazala da porast broja mladih koji zloupotrebljavaju marihuanu iz istraživanja u istraživanje (svakih 4 godine) raste po 50%. A podaci iz istraživanje Instituta za javno zdravlje iz 2017 govore da u populaciji od 15 do 35 godine je 14,3 % ikada koristilo ilegalne droge, a 11.2 % ih je koristilo u prethodnoj godini. Ovo je podatak koji je alarmantan. Što je takođe vrlo indikativno, zloupotreba droga kod muškaraca i žena se skoro izjednačila, što znači da skoro podjednako drogu koriste i muškarci i žene, što do prije neku godinu nije bio slučaj. Takođe, primjetan je trend rasta zloupotrebe marihuane, sintetičkih droga i kokaina kod mladih, za razliku od nekog ranijeg perioda kada je bio dominantan heroin. Takođe je zabrinjavajuće što mladi najčešće koriste više droga uporedo. Marihuanu kao osnovnu drogu, koju koriste svakodnevno a uz nju i spid, ekstazi, MDMA i kokain. U poslednje vrijeme je upotreba kokaina značajno porasla, ima ga u velikim količinama i cijena mu je pala. Uglavnom, surova je istina da ono što smo mi predviđali i upozoravali prije nekoliko godina bivšeg Predsjednika Crne Gore koji je bio i Predsjednik Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droga da ako se ne posvetimo mladima i borbi protiv droga, da će nam nacija postati kriminalna, polako se obistinjava. I u odnosu na ono što sada vidimo na terenu, predviđamo ako i dalje budemo žmureli nad ovim problemom, da će se broj mladih koji koriste droge za tri do pet godina duplirati.


2.  Smatrate li da u ustanovama za liječenje zavisnika u Crnoj Gori postoje adekvatni uslovi za liječenje, dovoljno stučan kadar.

Prije svega, u Crnoj Gori je veliki problem nedostatak kadra koji uopšte želi da radi sa zavisnicima/ama od droga. Takođe je primjetan nedostatak kapaciteta za pomoć zavisnicima/ama od droga. Naime, u Bolnici Kotor ima samo 9 kreveta za smještaj zavisnika iz cijele Crne Gore i zatvorenika na odsluženju zatvorske kazne kojima je određena mjera obaveznog liječenja što je malo je reći nedovoljno. U zatvoru ne postoji tretman za osobe koje su zavisne od droga, isto tako ni prihvat i njihova reintegracija po izlasku iz zatvora, pa je usled toga visok stepen recidivizma i stopa povratnika u zatvore. Što se tiče pomoći ženama zavisnicama, za njih ne postoji ni jedan krevet za detoksikaciju i liječenje ni u psihijatrijskoj bolnici Kotor ni u KCCG, pa su tako one prepuštene samima sebi kada je u pitanju detoksikacija. Nadalje, iako je Komisija za droge čiji sam ja član i koja je na moje dugogodišnje insistiranje da za zavisnike/ce na Kakarickoj Gori tretman bar prvi put bude besplatan,  dala preporuku a i Državni savjet za sprečavanje zloupotrebu droga ohrabrio opštine da one plate tretman za svakog klijenta/kinju sa teritorije svoje opštine, osim opštine Danilovgrad i Tivat, ni jedna druga opština to nije uradila. To je jedan od glavnih razloga zašto je mali broj klijenata i klijentkinja na tretmanu na Kakarickoj Gori. Porodice zavisnika/ca istrošene i uništene dugogodišnjom borbom sa problemom narkomanije svog člana porodice, nijesu u mogućnosti da plate tretman i usled toga nastavljaju da tonu i propadaju zajedno u tom začaranom krugu. Takođe je važno istaći da iako je alarmantno povećan broj maloljetnika, mladih ispod 18 godina koji koriste droge, država Crna Gora nema sistem pomoći i podrške tim mladim ljudima, tj. Oni se nemaju kome obratiti za pomoć, što je strašno.


3. Cilj kampanje “Support! Don’t punish!” je promjena politika prema drogama, možete li mi reći na koje konkretno promjene mislite?

Cilj globalne kampanje Podrži. Ne kažnjavaj. je kao što sama poruka govori da s zavisnici/e od droga ne posmatraju kao kriminalci već kao osobe koje su bolesne i kojima treba pomoć i podrška a ne zatvaranje. Tj. da prioritet budu zdravstvena i socijalna zaštita pogođene populacije, njihovih porodica i čitave zajednice. Kampanja poziva na politike prema drogama zasnovanim na javnom zdravlju i ljudskim pravima. Svi znamo da se, u poslednjih nekoliko godina, politike prema drogama počinju mijenjati. Sve su jači glasovi onih koji traže da se ovakva politika prema drogama počne mijenjati, zato što 50 godina ovakve borbe protiv droge ne daje rezultate. Naprotiv, sve je veći problem narkomanija. Ovakva borba protiv droge kakvu poznajemo 50 godina ne daje rezultate i preetvorila se u svoju suprotnost. Umjesto borbe protiv droga i narko kartela, pretvorila se u borbu protiv zavisnika/ca od droga. To mora prestati. 

4.  Kako ste zadovoljni stavom državnih institucija prema ovom problemu?


Odnos prema ovom problemu je najblaže rečeno ignorantski, odnosno, ne postoji politička volja za suočavanje sa ovim problemom. U praksi imamo sindrom slona u prostoriji. Imamo problem koji je ogrroman i svi to znamo i vidimo, ali se pravimo da ga ne vidimo i ignorišemo. Ovdje mislim na državu i njene institucije a koje mi uporno upozoravamo i obavještavamo. Međutim, one ne reaguju. Jedan od ključnih problema je takođe što su na ključnim mjestima sa kojih se rukovodi borba protiv droga postavljeni nestručni ljudi koji nemaju niti znanja niti volje da se bave ovim pitanjem. I to je nešto na šta mi ukazujemo već duži niz godina i zbog čega smo na udaru i pod stalnim opstrukcijama tih institucija. Prije svih tu mislim na Kancelariju za droge u Ministarstvu zdravlja koja od svog osnivanja, prije devet godina ne obavlja posao zbog koga je formirana. Nažalost, važnija je jedna osoba i njena politička podobnost nego sva crnogorska mladost i budućnost Crne Gore. Takođe, Komisija za droge čiji sam ja član ispred Nevladinih organizacija se nije sastala već skoro dvije godine iako sam ja tražio nekoliko puta. Od poslednjeg sastanka je trebalo da imamo 7 redovnih obaveznih sastanaka, a mi nijesmo imali ni jedan. Takođe je problem što smo mi kao Komisija za droge, a i Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droga samo savjetodavna tijela, bez mogućnosti da te naše preporuke budu obavezujuće za one kojima ih kao stručna tijela upućujemo. Tako da osim formalne nemamo nikakvuu suštinsku ulogu i ja iskreno ne vidim svrhu i razlog našeg postojanja, osim da na papiru imamo i da kažemo da postoje tijela koja se bave tim pitanjima. Problema imamo koliko god hoćete, ali vrlo je zabrinjavajuće da pošto je sistem finansiranja Nvo ove godine decentralizovan, tj. prešao u nadležnost Ministarstava, Ministarstva ne samo da su smanjila iznos opredijeljen za te namjene, nego su neka koja  nadležna za borbu protiv droge i pomoć zavisnicima nijesu ove godine uvrstila u prioritete. Tako da za Ministartsvo rada i socijalnog staranja ove godine zavisnici/ce nijesu prioritet i projekti koji se na njih odnose nee biti finansirani. Slično je i sa Ministarstvom zdravlja koje je za prevenciju bolesti zavisnosti opredijelilo 50 000 eura. Poređenja radi, prethodnim sistemom, centralizovanim, od sredstava od Igara na sreću bilo oprijedjeljivano godišnje preko 300 000 eura. Samo po sebi govori koliko će se tek ove godine manje raditi u Crnoj Gori po pitanju prevencije i podrške zavisnicima/ama od droga.


Zaključak, država ne radi ništa, odnosno, ne radi ništa dobro, već naprotiv, svojim djelima podspješuje povećanje problema.


5.  Smatrate li da je zakonima ili podzakonskim aktima na pravi način regulisana ova problematika, ili određene pravne praznine dovode do toga da se različito kažnjavaju na primjer osobe koje preprodaju drogu na sjeveru od onih koji to čine na jugu države?


Trenutna zakonska rješenja se mogu tumačito različito, kao što se obično kod nas pišu zakoni. Da ih svako može tumačiti onako kako kome odgovara. U našem zakonu ne piše da li je posjedovanje roge prekršaj, krivično djelo, da li je droga dekriminalizovana, koja, do koje količine. Najviše zavisi od policajca i tužioca kako će kvalifikovati djelo. Od njih i njihovoh raspoloženja, afinitela, ličnih simpatija ili animoziteta zavisi da li će ga kvalifikovati kao prekršaj, posjedovanje za ličnu upotrebu ili preprodaju i omogućavanje uživanja što je krivično djelo. U zavisnosti i od geografske širine i dužine takođe ouno zavisi kako će biti djelo kvalifikovano. Neophodne su izmjene i dopune zakona i jasno determinisati što je dozvoljeno, do koje količine i na koji način a što je zabranjeno. I na taj način će zakon biti isti za sve.

Što se tiče stava NVO 4 Life po tom pitanju, mi se zalažemo za dekriminalizaciju droge, kao i za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe.

Mediji:
portal Analitika; CDM; Fos Media

26.06.2018
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit