Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
NVO 4 Life za portal Kolektiv.me - Broj mladih koji koriste droge u CG za tri do pet godina će se duplirati

Narkomanija u cijelom svijetu, pa i našoj državi, predstavlja veliki problem. Svjedoci smo da se iz dana u dan povećava broj mladih ljudi koji u sve ranijim uzrastima počinju koristiti narkotike.

Tri nedavna slučaja smrti mladih ljudi u Srbiji, među kojima su dvoje bili maloljetni, usljed predoziranja drogom, ukazuju na ogromne teškoće sa kojima se suočavaju naši susjedi, a koje bi i nama trebalo da posluže za nauk.

O tome koliko je ovaj problem izražen kod nas, da li postoji zvaničan registar zavisnika od narkotika u Crnoj Gori i koliko je među njima maloljetnih osoba, izvršni direktor NVO “4 Life”, Saša Mijović, za portal Kolektiv.me kaže:

“Registar zavisnika ne funkcioniše na način na koji bi trebalo jer se u njega unose samo podaci iz zdravstvenih ustanova i takvim sakupljanjem dobijeni podaci se ne mogu smatrati relevantnim. Na osnovu više parametara procjenjujemo da ih je u ovom trenutku u Crnoj Gori čak i preko 15.000. Poslednje istraživanje EMCDDA, pa i Instituta za javno zdravlje, govori da je upotreba droga u rapidnom porastu, što bi trebalo da bude vrlo zabrinjavajuće. Dosadašnja istraživanja EMCDDA, koja se sprovode  svakih četiri godine, ukazuju na porast broja mladih koji zloupotrebljavaju marihuanu, i to do 50%. A podaci iz istraživanja Instituta za javno zdravlje iz 2017. govore da je u populaciji od 15 do 35 godina 14,3% ikada koristilo ilegalne droge, a 11.2% ih je koristilo u prethodnoj godini. To je alarmantan podatak.“

Naš sagovornik smatra da je vrlo problematično i to što se zloupotreba droga kod muškaraca i žena skoro izjednačila, odnosno da skoro podjednako drogu koriste i muškarci i žene, što do prije neku godinu nije bio slučaj.

Primjetan je i trend rasta zloupotrebe marihuane, sintetičkih droga i kokaina kod mladih, za razliku od nekog ranijeg perioda kada je bio dominantan heroin.

“Marihuanu, kao osnovnu drogu, koriste svakodnevno, a uz nju i spid, ekstazi, MDMA i kokain. U posljednje vrijeme je upotreba kokaina značajno porasla, ima ga u velikim količinama i cijena mu je pala. Prije nekoliko godina upozoravali smo bivšeg predsjednika Crne Gore, koji je bio i predsjednik Državnog savjeta za sprječavanje zloupotrebe droga, da će nam nacija postati kriminalna ako se ne posvetimo mladima i borbi protiv droga. Nažalost, to polako postaje istina. I u odnosu na ono što sada vidimo na terenu, predviđamo da, ako nastavimo da zatvaramo oči pred ovim problemom, broj mladih koji koriste droge će se za tri do pet godina duplirati”, ističe Mijović za Kolektiv.me.

Što se tiče volje i spremnosti nadležnih organa da stanu na put ovoj pojavi, Mijović smatra da je njihov odnos ignorantski, odnosno da ne postoji politička volja za suočavanje sa ovim problemom.

Kako objašnjava, imamo sindrom “slona u prostoriji”, odnosno ogroman problem koji svi vidimo, ali se pravimo da ga ne vidimo i ignorišemo ga. Naglašava da uporno upozoravaju državu i njene institucije, ali da oni ne reaguju.

“Jedan od ključnih problema je, takođe, što su na ključna mjesta sa kojih se planiraju i implementiraju politike borbe protiv droga postavljeni nestručni ljudi koji nemaju ni znanja, ni volje da se bave ovim pitanjem. Na to ukazujemo duži niz godina i zato smo na udaru i pod stalnim opstrukcijama tih institucija. Prije svih, tu mislim na Kancelariju za droge u Ministarstvu zdravlja, koja od svog osnivanja prije devet godina, ne obavlja posao zbog koga je formirana. Nažalost, važnija je jedna osoba i njena politička podobnost nego sva crnogorska mladost i budućnost Crne Gore”, ističe naš sagovornik.

Iako postoji Nacionalna strategija za sprječavanje zloupotrebe droga za period 2013-2020. i akcioni plan za njeno sprovođenje, Mijović nije zadovoljan načinom na koji država tretira pitanje prevencije narkomanije.

Decentralizacija sistema finansiranja nevladinih organizacija iz državnog budžeta, koja podrazumijeva da sada svako Ministarstvo opredjeljuje sredstva za prioritetne oblasti, po njegovom mišljenju, nije dovela do poboljšanja.

“Ove godine, Ministarstvo zdravlja je odlučilo da im je jedna od dvije prioritetne oblasti Prevencija bolesti zavisnosti i ukupna sredstva koja će biti utrošena za ove programe su 50.000 eura. Poređenja radi, prethodnim, centralizovanim sistemom, od sredstava od igara na sreću bilo je opredjeljivano godišnje preko 300.000 eura za borbu protiv droga. Iz ovoga se može zaključiti da država ne radi ništa, već naprotiv, svojim djelima pospješuje povećanje problema. Iako mi godinama unazad skrećemo pažnju svim resornim ministarstvima na ovu oblast, u Crnoj Gori i dalje ne postoje programi prevencije koji zadovoljavaju standarde propisane međunarodnim dokumentima i smjernicama za prevenciju; programi prevencije se rade ad hoc i  dominantno od strane lica koja nemaju pedagoškog znanja ni iskustva; nemamo uzrasno prilagođene programe i kontinuitet sprovođenja programa, čime bi mogli da mjerimo njihovu uspješnost. Rezultati istraživanja rađenih u opštoj populaciji, ali i među adolescentima, nažalost, potvrđuju iznijete teze da država nema sistemski odgovor na problem bolesti zavisnosti”, ističe  Mijović za naš portal.

Komisija za droge, čiji je Mijović član, iako predstavlja korak naprijed u pravcu hvatanja u koštac sa problemom zavisnosti od droga, po njegovom mišljenju, ne može na pravi način da ispuni svrhu i cilj svog osnivanja. Upravo se pomenuta komisija nije sastala skoro dvije godine, iako je on to tražio nekoliko puta.

“Problem je i to što smo mi kao Komisija za droge, a i Državni savjet za sprječavanje zloupotrebe droga, samo savjetodavna tijela, bez mogućnosti da naše preporuke budu obavezujuće za one kojima ih kao stručna tijela upućujemo. To znači da, osim formalne, nemamo nikakvu suštinsku ulogu i, iskreno, ne vidim svrhu i razlog našeg postojanja, osim da možemo da kažemo da postoje tijela koja se bave tim pitanjima. Već sam ukazivao da Komisija u prvobitnom sastavu ne može odgovoriti svojoj ulozi jer u njen rad nijesu uključeni predstavnici svih institucija koje učestvuju u implementaciji Nacionalne strategije za borbu protiv droga i akcionog plana u vezi sa njom. U njen rad moraju biti uključeni svi oni, a preporuke Komisije i Državnog savjeta moraju biti obavezujuće za one kojima su upućene”, izričit je Mijović.

Kada su u pitanju kapaciteti za bolničko i vanbolničko liječenje zavisnika od narkotika, kao i programi rehabilitacije i resocijalizacije, Mijović ističe da u našoj državi veliki problem predstavlja nedostatak kadra koji uopšte želi da radi sa zavisnicima/ama od droga, kao i nedostatak kapaciteta za pomoć tim licima.

“U bolnici u Kotoru ima samo devet kreveta za smještaj zavisnika iz cijele Crne Gore i zatvorenika na odsluženju zatvorske kazne kojima je određena mjera obaveznog liječenja, što je, malo je reći, nedovoljno. U zatvoru ne postoji tretman za osobe koje su zavisne od droga, kao ni prihvat i njihova reintegracija po izlasku iz zatvora, pa je usljed toga visok stepen recidivizma i stopa povratnika u zatvore. Što se tiče pomoći ženama zavisnicama, za njih ne postoji nijedan krevet za detoksikaciju i liječenje ni u psihijatrijskoj bolnici Kotor, ni u KCCG, pa su one bukvalno prepuštene samima sebi”, naglašava on za Kolektiv.me

Mijović ističe da je Komisija za droge, na njegovo dugogodišnje insistiranje da se za zavisnike/ce na Kakarickoj Gori omogući besplatan barem prvi tretman, dala preporuku u tom pravcu. Takođe, Državni savjet za sprječavanje zloupotrebe droga ohrabrio je opštine da plate tretman za svakog klijenta/kinju sa teritorije svoje opštine, ali osim Danilovgrada i Tivta, nijedna druga opština to nije uradila. To je, po Mijovićevom mišljenju, jedan od glavnih razloga zašto je mali broj klijenata i klijentkinja na tretmanu na Kakarickoj Gori.

“Porodice zavisnika/ca, istrošene i uništene dugogodišnjom borbom sa problemom narkomanije svog člana porodice, nijesu u mogućnosti da plate tretman i usled toga nastavljaju da tonu i propadaju zajedno u tom začaranom krugu. Takođe je važno istaći da, iako je alarmantno povećan broj mladih ispod 18 godina koji koriste droge, država Crna Gora nema sistem pomoći i podrške tim ljudima, tj. oni se nemaju kome obratiti za pomoć, što je strašno. Država, umjesto da ohrabruje i pomaže servise NVO  koje su se više od deceniju pokazale kao uspješne i koje godišnje svojim uslugama pomognu između 2000-3000 osoba koje koriste droge ili imaju istoriju zloupotrebe droga, iz godine u godinu sve manje sredstava odvaja za ove servise. Tako, ove godine, nadležno Ministarstvo rada i socijalnog staranja neće odvojiti ni cent za pomoć ovim osobama jer im nijesu prioritet za ovu godinu.”

Mijović poručuje da predstavnici civilnog sektora nijesu dovoljno uključeni u rad Odjeljenja za droge Ministarstva zdravlja i u izradu strateških dokumenata iz ove oblasti.

“NVO “4 Life” se bavi ovim problemom punih deset godina, svakodnevno. Uvijek smo bili spremni i otvoreni za saradnju, za davanje doprinosa svim važnim dokumentima iz oblasti u kojima djelujemo. Nažalost, i pored brojnih pokušaja da ostvarimo saradnju sa Odjeljenjem za droge, to do sada nijesmo uspjeli. Oblast koju tretira “4 Life” zahtijeva suštinsku saradnju sa institucijama sistema, ne formalnu, jer se ovdje stvari moraju suštinski mijenjati.”

Na naše pitanje kako da spriječimo da se i nama dese slučajevi slični onima koji su prije desetak dana potresli Srbiju i da spasimo što više mladih života, Mijović odgovara:

“Smanjenje broja mladih koji će ući u problem bolesti zavisnosti ne može se desiti preko noći. Ovaj problem zahtijeva sistemski odgovor, odgovor cijelog društva. Mi smo došli u situaciju da je zloupotreba droga među mladima “in” i nešto što je u društvu prihvatljivo, a upravo zahvaljujući nebrizi i neodgovornosti ljudi koji kreiraju politike prema drogama. Nama ne trebaju nova tijela, radne grupe, savjeti, komisije… Trebaju nam ljudi koji će posvećeno raditi svoj posao i napraviti ostvariv plan rada, za koji postoje sredstva i za čiju implementaciju imamo stručne kadrove. Dok god se to ne desi, porodice mogu samo da se nadaju da se to neće desiti baš njima”, zaključio je Mijović za Kolektiv.me.

03.07.2018
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit