eng | mne
Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
O nama

O nama

 

4 Life je neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija, osnovana sa ciljem borbe protiv svih oblika zavisnosti. Sa radom je otpočela  05.05.2008.godine. Sjedište je u ulici Bratstva jedinstva 73, Podgorica, Crna Gora.

Organizacionu strukturu čine tri odjeljenja:

- odjeljenje za planiranje i realizaciju preventivnih programa,

- odjeljenje za unaprjeđenje i realizaciju  programa rehabilitacije, (re)socijalizacije i (re)integracije zavisnika/ca od droga

- odjeljenje za naučno-istraživačku djelatnost.

Rad organizacije se temelji na pet principa, koji prije svega, upućuju i obavezuju na odnos prema svakom čovjeku kao prema ljudskom biću. U 4 Life-u je svaki život važan i od neprocjenjive vrijednosti. Kod nas su dobrodošli svi, bez obzira na boju kože, vjeroispovijest, nacionalnost, pol, rasu, starost, zdravstveno stanje, bračni status, seksualno opredjeljenje, političko ili drugo uvjerenje, socijalno porijeklo, imovno stanje, rođenje, jezik, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

Misija

Nevladina organizacija 4 Life, je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, čiji je cilj aktivan doprinos i saradnja na unaprijeđenju zdravstvenog sistema Crne Gore, unaprijeđenju ljudskih prava i humanitarnog rada. NVO 4 Life ima za cilj i aktivnu saradnju sa domaćim i internacionalnim organizacijama na polju unaprijeđenja zdravstvenog sistema Crne Gore.

Ciljeve ostvarujemo kroz:

- programe primarne, sekundarne i tercijalne prevencije, programe selektivne i indikativne prevencije;

- rehabilitaciju osoba koje su zavisne od narkotika;

- (re)socijalizaciju, (re)integraciju i inkluziju bivših zavisnika/ca u društvo;

- pomoć i podršku porodicama, prijateljima i partnerima zavisnika/ca koji su na tretmanu odvikavanja od droga;

- organizovanje aktivnosti kroz učestvovanje svih zainteresovanih strana u cilju kreiranja ponude raznovrsnih programa rehabilitacije;

- saradnja sa domaćim i inostranim organizacijama i institucijama u cilju prikupljanja, analize i diseminacije rezultata na polju zloupotrebe droga;

- saradnja sa drugim organizacijama i Ministarstvom zdravlja Crne Gore pri analizi i izmjenama zakonodavnog okvira i strateških dokumenata vezanih za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci;

- organizovanje seminara, okruglih stolova, stručnih skupova i savjetovanja u oblasti kreiranja javnih politika i zagovaranja u cilju unaprjeđenja tretmana vulnerabilnih grupa ( zavisnika, intravenskih korisnika droga zaraženih hepatitisom C, HIV-om, zavisnika na izdržavanju zatvorskih kazni, žena zavisnica itd.)

 

Vizija

Vizija organizacije je razvijena svijest crnogorskog društva o značaju prevencije narkomanije, infekcije  hepatitis C virusom (HCV) i  mogućnostima liječenja zavisnika/ca od droga. Razvijeno društvo bez stigme, diskriminacije i marginalizovanja vulnerabilnih grupa u Crnoj Gori.

 

Principi

Rad Organizacije se zasniva na pet principa. Princip poštovanja ljudskih prava i sloboda, princip socijalne inkluzije, princip ravnopravnosti, princip volonterizma, princip transparentnosti u radu. 

Princip poštovanja ljudskih prava i sloboda

Ciljevi i aktivnosti NVO 4 Life u saglasnosti su i baziraju se na konvencijama Ujedinjenih nacija, drugim međunarodnim aktima o ljudskim pravima, kao i na crnogorskim zakonima;

Princip socijalne inkluzije

Neophodno je jasno definisati terminologiju u oblasti zloupotrebe droga.Napraviti distinkciju između termina integracija i inkluzija. Integracija znači uključivanje pojedinca u društvo, u kome će on nastojati da se prilagodi kroz mijenjanje sebe i svog načina života. Integracija ne podrazumijeva mijenjanje društvene sredine prema bivšem zavisniku. Princip socijalne inkluzije se ostvaruje kroz prihvatanje bivših zavisnika/ca u društvo, u kome će se oni osjećati prihvaćeno, bez pritisaka, stigme i diskriminacije njih i njihovih porodica.

Princip ravnopravnosti

Organizacija pruža stručnu pomoć i podršku svim licima, bez obzira na različitosti u bilo kom pogledu.

Princip volonterizma

Volonterizam predstavlja svaku aktivnost u kojoj se vrijeme ili stručni kapaciteti pružaju besplatno u korist druge osobe, organizacije ili stvari. To je dio ponašanja čija je svrha pomaganje i koja donosi sa sobom više obaveza od jednokratnog pomaganja u slobodnom vremenu, ali ipak manje od obaveza stalno zaposlenih. Organizacija daje podršku volonterskom klubu 4 life, koji mahom sačinjavaju mladi ljudi i studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Prednosti i koristi njihovog rada su značajne, kako za njih, tako i za one kojima pomažu. Neke od tih koristi su: povećano stručno znanje, povećana tolerancija, rušenje predrasuda, veće povjerenje u ljude, upoznavanje sa građanskim i ljudskim pravima, pozitivan uticaj na sopstveni razvoj i zrelost itd.

Princip transparentnosti u radu

Organizacija njeguje otvorenost za svaki oblik saradnje, razmjene iskustva, informacija, znanja i vještina, otvorenost i iskrenost u komunikaciji sa svim zainteresovanim stranama, pomoć i podršku pojedincima, institucijama i organizacijama.

                                                                                                                                                                                                   
                                     Organi upravljanja


Organi upravljanja NVO 4 Life su Skupština, Upravni odbor i izvršni direktor.

Predsjednik Skupštine i izvršni direktor je Saša Mijović.


PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit