eng | mne
Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Prevencija

 

Podaci istraživanja Instituta za javno zdravlje (2004) pokazuju da prvi dodir sa psihoaktivnim supstancama imaju djeca u petom razredu osnovne škole, uzrast 11 godina. Preventivnim programima su do sada bili obuhvaćeni osnovnoškolski (treći ciklus) i srednjoškolski uzrast djece. NVO 4 Life se godinama zalaže da se sa prilagođenim vidom prevencije započne još u vrtiću. Predškolski uzrast djece je zanemaren, što je posljedica nedovoljnog poznavanja mogućnosti i značaja ovog uzrasta.

Preventivni programi za rani uzrast sprovode se širom svijeta, najčešće pod motom da „nikad nije suviše rano“. Ovi programi su prvenstveno usmjereni na promovisanje zdravih stilova života, razvijanje tolerancije, prepoznavanje sopstvenih i tuđih emocija, poštovanje tuđeg mišljenja, aktivno slušanje, mirno rješavanje konflikata, decentralizaciju, razvijanje empatije i sl. Kroz predškolsko i rano školsko obrazovanje, kod djece, ali i kod njihovih roditelja, trebalo bi podizati svijest njihovih roditelja o permanentom vaspitanju i obrazovanju dječje ličnosti.

NVO 4 Life, u okviru Programa prevencije za školski uzrast i Strategije borbe protiv narkomanije, sprovodi primarnu i sekundarnu prevenciju narkomanije. Pod pojmom primarna prevencija podrazumijevamo prevenciju koja ima za cilj da spriječi upotrebu droga, a sekundarna prevencija ima za cilj da smanji postojeća rizična ponašanja i simptome kroz ranu intervenciju. Na planiranju i sprovodjenju mjera prevencije, NVO 4 Life ostvaruje saradnju sa brojnim vaspitno-obrazovnim ustanovama i Upravom policije. Prilikom sprovodjenja mjera prevencije, kontrole droga i smanjenja ponude droga NVO 4 Life se bazira na poštovanju UN dokumenata i UN politika kontrole droga, kao i domaćih zakonodavnih i strateških dokumenata. Metode koje NVO 4 Life primjenjuje u cilju smanjenja ponuda droga su: podržavanje i sprovodjenje dobre preventivne prakse (primarna i sekundarna prevencija) – sa fokusom na uzroke pojave narkomanije, obrazovanje u lokalnoj zajednici, savjetovanje, javno informisanje, javna edukacija, kampanje i inicijative.  Tim NVO 4 Life koji radi na Programu prevencije za školski uzrast, pažljivo priprema svaku akciju namijenjenu ovoj populaciji. Rad sa djecom i mladima se temelji na iskustvenim pričama i radionicama predavačko-interaktivnog tipa. Interaktivne radionice su usmjerene na: povećanje nivoa samopoštovanja mladih ljudi, razvoju socijalnih vještina i asertivnosti, podsticanje usvajanja efikasnih strategija rješavanja problema, razvijanje odgovornosti za sopstveni razvoj i sopstvene postupke, te povećanje tolerancije na stres i probleme, preventivno djelovanje na devijantne pojave kao što su alkoholizam, narkomanija, suicidnost, prostitucija i sl.


PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit